Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

ABH - Portræt (børn)

195/2219

Højriis

Købm. Hansen, Hurup.

Købmand Eigil Højriis (1907-1983), Hurup. Gift med Thyra Høiriis (d. 1967). To døtre. Søn af købmand Peter Severin Høiriis.

Lærer Hanne Høiriis, Hurup. Gift. Datter af Thyra og Eigil Høiriis.

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 96449