Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

ABH - Portræt (børn)

1044/2219

Hansen

Hr. Hansen, Lyngboks, Hurup
Boghandler Hans Th. Hansen, Hurup. Gift med Agnes. 3 sønner.

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 91179