Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

ABH - Portræt (børn)

1024/2219

Søndergaard

Gårdejer Niels Søndergaard, Madstedgård pr. Bedsted. Gift med Inger Søndergaard.

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 91168