Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

ABH - Portræt (børn)

1007/2219

Lis Mortensen

Vulkanisør Jens Mortensen, Hurup. Gift. 1 datter (Lis).

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 91156