Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

ABH - Portræt (børn)

2132/2219

Kjeldsen

Thorkild Kjeldsen, Hurup.

Bankdirektør Niels Christian Kjeldsen, Hurup. Født i Nørresundby 1895. Gift med Christel Nielsen (d. 1982), datter af redaktør Nielsen, Thisted Amts Avis. Fem børn.

Foto: A.B. Hansen

Billednr: 88854