Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

ABH - Portræt (børn)

Inger Christensen, Bedsted. Murer Jørgen Christensen, Bedsted

Peter Thorsted, Agger.

Chr. Rohr Pedersen, Hørdum

Chr. Rohr Pedersen, Hørdum

Skaarup, Lyngs.

Købm. Olsen, Snedsted.

Fru Berg, Heltborg.

Harald Bach, Hvidbjerg.

Fru Nielsen, Møllexxxxxxx.

Inger Marie Bach

Fru Hilligsøe, Gl. Ørum.

Sv. Åge Madsen, Gl. Bedsted.

Pauli XXX, Hurup.

Nana Christensen, Vestervig.

Erik Smed, Hilligsø.

Ella Christensen, Hurup.

Karl Villesen, Lyngs.

Birthe Bloch

Gerda Jensen, Hurup.

Chr. Iversen, Vestervig.

Gårdejer Jørgen Dam Madsen, "Refsdamgård", Refs

Poul Poulsen, Sindrup.

Allan og Asger Hansen

Erik Korsgaard, Hvidbjerg.

Carl Chr. Larsen, Hurup.

Holger Vang, Ettrup.

Knud Nielsen.

Villy Poulsen, Horsfeldt

Knud Jensen, Karup.

Ove Nielsen.

Hansen, Ny Refsvej, Hurup.

Jens Chr. Lauritsen, Gettrup.

Jens Nielsen, Sdr. Ydby.

Søren Krabbe, Hvidbjerg.

Karl Pedersen, Krik Mølle.

Erik Riis, Villerslev.

Sagfører Lind

Lorentsen.

Chr. Sørensen, Flarup.

Karen Jensen, Hurup.

Preben Pedersen, Hørdum.

Bruno Kristensen, Hurup.

Karen Magrethe Nielsen, Hørdum.

Niels Otto Larsen, Ydby.

Fru Vestergaard, Hurup.

Gunnar Nielsen.

Peter Bülov, Hurup.

Fru Vestergaard, Hurup.

Murer Tage Christensen, Bedsted.

Poul Hermansen, Gettrup.

Christensen, Ashøje.

Ellen Jensen, Boddum.

Poul Poulsen, Sindrup.

Egon Madsen, Ydby.

Erling Poulsen, Villerslev.

Karl Johan Gade, Hassing.

Poul Stensgaard Pedersen, Hurup.

Egon Jensen, Handrup.

Frans Harvgi, Visby.

Børge Jørgensen, Krik.

Skoleinspektør Christensen, Bedsted.

Niels Steffensen, Vestervig.

Murer Alfred Jensen, Heltborg.

Jørgensen, Bedsted.

Niels Søren Andersen, Dover.

Villy Vigsø.

Ib Cesi??.

Johannes Hansen, Ydby.

Ejvind Hove, Hørdum.

P. Kellinger, Ginnerup.

Gunnar Mogensen, Hvidbjerg.

Leo Jensen, Hurup.

Anna Jensen

Gunnar Mogensen, Hvidbjerg.

Niels Sørensen, Krik.

Anton Møller, Lyngs.

L.V. Larsen, Hvidbjerg.

Aksel Pedersen, Vestervig.

Ernst Elers, Sønderhå.

Dagmar Jespersen, Ydby.

Ove Kræmmer Pedersen, Vittrup.

Jens Balsby Guntoft.

Fru Kræmer Pedersen, Hurup.

Aage Poulsen, Bedsted.

Fru Poulsen, Hurup.

Søren Haaning, Hurup.

Gotfred Jensen, Bedsted.

Espersen, Bedsted.

Svend Møller, Heltborg.

Ove Andersen, Bubbel mark.

Niels Røge Nielsen, Flarup.

Gartner Nielsen, Bedsted.

Annelis Marrebæk

Søndergaard Nielsen, Hurup.

Martin Dige, Boddum.

Hans Marrebæk

Gunnar Slot, Barslev.

Annelis og Hans Marrebæk

Børge Gramstrup "Brogaard" Bedsted.

Ingvad Henriksen, Vogntoft.

Gregersen, Heltborg.

Konsulent Roelsgaard, Hvidbjerg/Hurup.

Ejvind Galsgaard, Ydby.

Egon Thorsted, Oksenbøl.

Annelise Østergaard, Thisted.

Niels Thomsen´s enke, Krik.

Viktor Kobberød, Morup Mølle.

Robert Nielsen, Ydby.

Knud Kristensen, Hassing pr. Hørdum.

Magne Hove, Boddum.

Ingvard Laurritsen.

Knud Kristensen, Hassing pr. Hørdum.

Fru Fabricius, Hurup.

Ejvind Galsgaard.

J. Matias Pedersen, Villerslev.

Andres Poulsen, Hurup.

Ditlev Sørensen, Villerslev.

Thorvald Nielsen, Randrup pr. Vestervig.

Henning Eriksen, Hurup.

Jens Østergaard, Hassing.

Anton Kristensen, Tandrup pr. Bedsted.

Marius Pedersen, Heltborg.

C.H. Slavensky, Krik pr. Vestervig.

Ove Jensen, Habæk, Bedsted.

Niels Hove, Vestervig.

Hr. Nicolajsen, Ettrup.

Lisbeth Sørensen, Villerslev.

Madsen, Vestervig. Datter

Chr. Langgaard Christensen, Boddum.

Madsen, Vestervig. Søn.

Marthe Bjeregaard, Vesterby.

Kaj Lykke Madsen, Ballerum pr. Østerild.

Slagter Mikkelsen, Vestervig.

Benny Nygaard, Serup pr. Hvidbjerg.

Aksel Pedersen, Ginnerup.

Verner ??? Randrupgaard, Vestervig.

Mejeribestyrer Friis, Morup Mølle.

Slagter Høje Christensen, Koldby.

Bente Cecilie Pedersen og Jette Vestergaard Pedersen

Chr. Iversen, Ydby.

Robert Leegaard, Sønderhå.

Fru Krisrensen, Hurup.

Graugaard Andersen, Visby.

Fisker Niels Peder Nielsen, Agger.

Arnold Nielsen, Koldby.

Tove Ringgaard

Niels Worm, Sundby.

Manufakturhandler Madsen, Krik.

Gunnar Kristensen, Agger.

A. Pedersen, Hurup.

Brøndborer Chr. Hornstrup. Bedsted.

Oskar Johannesen, Bedsted.

Otto Johannesen, Bedsted.

Otto Johannesen, Bedsted.

Theodor Møller Hansen, Bedsted.

Pedersen, Hurup.

Peder Østergaard, Hilligsø pr. Gettrup.

Vognmand Anton Olsen, Bedsted.

Martin Søndergaard, Teglværket Ydby.

Helge Lindstrøm, Gettrup.

Alfred Jonannes Jensen, Bedsted.

Karl Sørensen, Krik.

Albert Hove, Bedsted.

Niels Handrup, Nyvang.

Chr. Jensen, Ulsted.

Laurids Th. Jensen, Lodbjerg.

Kristian Mølgaard, Hurup.

Vibeke og Jens Nørgaard

Karl Kristian Nees, Krik.

Chr. Christensen "Hedegaarde" Bedsted.

Planteskoleejer, handelsmand Jens Kristian Ladefoged (1903-), Hurup

Chr. Christensen "Hedegaarde" Bedsted.

Alfred B. Nielsen, Adbøl.

Købm. Lauridsen, Jegindø.

Slagtermester Jens Christian Fredriksen, Hurup. Bankassistent Bodil Frederiksen, Hurup

Hr. Assistent Kristensen, Falck, Hurup.

Børn af Emilie (f. Laursen) og brøndborer Kristian Hornstrup, Bedsted

Henry Nielsen, Hørdum.

Gade

Chr. Jørgensen, Visby.

Martin Skovsted, Bedsted.

Skrædder Nielsen, Vestervig.

Aase Hornstrup, Bedsted

Kr. Madsen Kristensen, Ydby.

Tolder Madsen, Agger.

Jens og Poul Hestbech

J.C. Johansen, Spangbjerg pr. Bedsted

Chr. Sørensen, Skyum pr. Hørdum.

Jens Peter Fredriksen, "Hellebjerg" Ørum pr. Bedsted.

Forpagter Sceller, Hilligsø Præstegaard, Gettrup.

Alfred Nielsen, Adbøl.

Mestersvend og pelsfarmer Tage Christensen, Hurup

Cykelhandler M. Andersen, Bedsted.

Bager Hansen, Morup Mølle.

Anker Nielsen, Gl. Ydby.

Nikolaj Nielsen, Flarup pr. Hurup.

Poul Andersen, Toppenbjerg.

Knud Marbæk, Bedsted.

Maler Sørensen, Hurup.

Peder Skammelsen, Ydby.

Vendelbo, Bubbel.

Fru Højstrup. Hurup.

Jens Sørensen, Grønholm pr. Hvidbjerg.

Smed Richard Andersen, Heltborg.

Arne og Tage Plougmann Poulsen

Emil Poulsen, Dover.

Peter Poulsen, Hvidbjerg.

Lars Pedersen, Ydby.

Svend Aage Kristensen, Guldager.

Carl Ejler Madsen, Thygstrup pr. Vestervig.

Fru Bankassistent Olsen, Hurup.

Fru Bankassistent Olsen, Hurup.

Hr. Hebsgaard, Hurup.

Svend Nielsen, Dover.

Chr. Jensen, Trankjær.

Jens Haagaard, Ørum pr. Bedsted.

Viggo Pedersen, Vogntoft.

Anders Larsen, Boddum.

Peter Nielsen, Hurup.

Mads Andersen, Lyngs.

Tove Krabbe

Jens Kjærgaard, Boddum.

Frida, Fru Anna Andersen, Bedsted.

Forvalter Hansen, Krik.

Henning Jensby, Hurup.

Anton Jensen, Vestervig.

Forvalter Hansen, Krik.

Arne Overgaard, Hurup.

Niels Chr. Pedersen, Ydby.

Johannes Nielsen, Uglev.

Søren Thøgersen Sørensen, Agger.

Fru Pastor Knudsen, Boddum.

Grosserer Jens Christian Yde Dissing, Heltborg

Peter Vilhelmsen

Chr. Hargaard, Refs.

Arbejdsmand Bent Verner Søgaard, Gl. Bedsted

Jens Tølbøll, Vestervig.

Hr. Madsen, Holmgaard, Ydby.

Slagtermester, Hurup.

Poul Kristensen, Gettrup.

Ove Gramstrup, Vestervig.

Ingeborg Møller Fogh, Hurup

Slagter Ekmann, Vestervig.

Laurids Kammersgaard, Bryggerivej, Hurup.

Tandlæge Nielsen, Thisted.

Thorvald Nielsen, Randrup.

Aage Mikkelsen, Hilligsø.

Tandlæge Nielsen, Thisted.

Nikolaj Nielsen, Flarup.

Emma Vestergaard

Viggo Steffensen, Refs.

Opsynsmand Hebsgaard, Hurup.

Marius Nikolajsen, Refsbøl.

Fredrik Kristiansen, Lyngs.

Alfred Søndergaard, Hilligsø.

Hr. Vantsin, Hurup.

Pedersen.

Jens Vestergaard, Bedsted.

Marius Nielsen, Hilligsø.

Alfres Søndergaard, Hilligsø.

Bitina Thomsen, Ginnerup.

Erik Madsen, Gl. Bedsted.

Fru Kamma Hestbeck. Ydby.

Grønkjær

Tina Jensen

Kr. Jensen, Heltborg.

Aage Nielsen, Boddum.

P. Bisgaard, Dover, Østergaard.

Reinhard Breum, Bedsted.

Karen Eriksen Mardahl. Hurup.

Lis Andersen, Gettrup.

Lærer Foged, Boddum.

Poul Kortegaard, Dover. Sygeplejerske Bente Cecilie Pedersen

3 sønner af konsulent Vestergaard, Hurup.

Follager, Søvang Teglværk.

Peter Amstrup Nielsen, Villerslev.

Erik Henriksen, Hurup.

Robert Nielsen, Ydby.

Dybdahl Damsgaard, Handrup pr. Vestervig.

Børn af Marie og Anders Jensen

Ave Hansen

Gunnar Slot, Thyholm.

Mads Thomsen, Boddum.

Theodor Møller Gl. Bedsted.

Slagter Ottesen, Ydby.

A. Smed, Refs.

Thorvald Raunborg

Orla Egebjerg, Sønderhå.

Fru Emborg, Hurup.

Egon Larsen, Bedsted.

Fru Emborg, Hurup.

Jørgen Møller, Rodenbjerg, Vestervig.

Børge Christensen, Villerslev.

Børge Christensen, Hurup.

Fru Svend Grønkjær, Hurup.

Knud Pedersen, Grurup.

Leif Jensen, Hurup.

Henny Christensen, Hurup.

Thorvald Vestergaard, Gettrup.

Gerda Jensen, Vestervig Hotel.

Smedemester H. Poulsen, Lyngs.

Erik Riis, Villerslev.

Jens Thomsen, Dover.

Ekspedient Sørensen, Bedsted.

Jens Obel, Søndbjerg pr. Hvidbjerg.

Elin Odgaard.

Jens Chr. Nielsen, Sønderhå.

Ingvard Skallerup, Heltborg.

Karl Møller Jensen, Hurup.

Frede Nielsen, Bedsted.

Svend Nielsen, Bubbelmark.

Holger Riis, Uglev.

Niels Andersen, Hurup.

Hans Thomsen, Jegindø.

Kurt Hansen, Gundtoft.

Købmand Larsen, Villerslev.

Peder Riis, Futtrup.

Jørgensen, Taabel.

Chr. Jensen, Gundtofte.

Astrid Bisgaard, Oksenbøl.

Mogens.

Ingvard Kabbel??, Gettrup.

Fredrik Kronborg, Præstegaarden.

Smed Jensby

Poul Hansen, Ydby.

Chr. Jensen, Gundtofte.

Sara Marie Futtrup

Kaj Thomsen, Koldby.

Johannes Ringgaard, Hørdum.

Chr. Nørgaard, Horsfeldt pr. Bedsted.

Nikolaj Nielsen, Hurup.

Viggo Nesgaard, Gettrup.

Jensen, Heltborg.

Aage Nielsen, Gl. Bedsted.

Doktor Bornsen, Ydby.

Harald Gade, Hvidbjerg.

Lærer Andersen, Oksenbøl

Chr. Krabbe, Skyum.

Rigmor Jakobsen.

Kjeld og Anne Marie Christensen

Jens Overgaard, Hurup.

L.P. Lauritsen, Agger.

Henning Kristensen, Vestervig.

Per Chr. Pedersen, Vesterby pr. Vestervig.

Skomager Madsen, Hurup.

Andersen, Møgelvang.

Dyrlæge Eberhart, Ydby.

Snedker Odgaard, Hurup.

Herdis Jensen, Lyngs.

Kristian Krogsgaard, Flarup.

Laurids Leed, Bubbel Mark.

Jens Nielsen Kristensen, Hurup.

Jens Nielsen Kristensen, Hurup.

Jens Grud, Ydby.

Gerda og Børge

Niels Chr. Kjær, Bedsted.

Lærer Holm Andersen, Hurup.

Aage Frost, Ulsted.

Jens Verner Hansen, Hurup.

Fru K. Hestbæk, Ydby.

Marius Grønkjær, Ydby.

Sigfred Kristensen, Vestervig.

Købmand Dam, Ydby.

Murer Holler, Hurup.

Chr. Vang, Hurup.

Kjeldgaard

Alfred Nygaard, Ydby.

Fru Skinhøj.

Anders Møller Fogh, Skyum. pr. Hørdum.

Magnus Sørensen, Hurup.

Frk Knarkegaard, Heltborg.

Marius Nikolaj, Boddom.

Peder Nielsen, Boddum.

Købmand Krogsgaard.

Poul Sørensen, Thisted.

Købmand Krogsgaard.

Jens Krabbe, Ydby.

Salmager Tobiasen, Sundby.

Redaktør Andersen, Hurup.

Bent Dichmann.

Ernst Thomsen, Snedsted.

Laura Vigsø, Apoteket.

Christian Jensen

Konditor Krabbe, Hurup.

Johannes Kirk, Dover.

Magnus Hansen, Agger.

Chr. Pedersen, Visby.

Cykelhandler Andersen, Bedsted.

Niels Andersen, Ginnerup.

Karl Jensen, Vesterby.

Chr. Thorsted, Taabel.

Niels Jørgensen, Grurup.

Lærer Madsen, Søndbjerg pr. Uglev.

Johansen

Chr. Christensen, Villerup pr. Bedsted.

Fru Laoucher, Vestervig.

Arne Kjeldsen, Villerslev.

Gerda Nielsen, Refs.

Peter Morsing, Ørum pr. Bedsted.

H. N. E. Christensen.

Martin Kristoffersen, Hurup.

Emanuel Larsen, Bedsted.

Frk Anna Larsen.

Magda H???dukle.

Fru Korsgaard, Doverodde.

Købm. Jensen, Højslev.

Jette Andersen

Ulla ?-? %Tage Ringgaard, Heltborg.

Fru Kjærgaard, Hurup.

Fru Schiffer, Svankjærgaard, Pr. Bedsted.

Maler Jensen, Bedsted.

Carl Ellemose.

Chr. Jensen.

Jens Henriksen, Gettrup.

Chr. Pedersen, Koldby.

Lilly Andersen

Oliver og Ruth Larsen, Hurup

Jakob Kristensen, Spangbjerg pr. Bedsted.

Rosengren Nielsen.

Folmer Jensen, Højslev.

Ruth Jensen.

Valborg Sørensen.

Sørensen, BadXXXXXX. Hurup. ??

Fru Thøgersen, Hurup.

Jens Peter Pedersen

Karl Pedersen, Lodbjerg pr. Vestervig.

Fru Hermansen, Hurup.

Pastor Fibiger Jensen, Vestervig.

Peder Kristensen "Gramstrup" Vestervig.

Kamma Larsen, Doverodde.

Gdr. Jensen, Heltborg.

Johannes Hansen, Ydby.

Chr. Christensen, Ashøj.

Vigtor Møller.

Nørgaard Hansen, Hassing.

Vognmand Andersen, Krik.

Harald Jensen.

Thomsen

Vognmand Nyby, Vestervig.

Vognmand Nyby, Vestervig.

Vognmand Nyby, Vestervig.

Vognmand Nyby, Vestervig.

Kirsten Iversen.

Ove

Boghandler Graversen, Nr. Nissum.

Kr. Jensen, Hvidbjergmøllegaard, Ved Lyngholm.

Mogens Nielsen, Horsfeldt, Bedsted.

Hans Andersen, Hurup.

Søndergaard Madsen, Svindborg pr. Bedsted.

Chr. Lassen, Spolum, pr. Bedsted.

Hjalmer Kristensen, Agger.

Inga - datter af Aksel Jensen, Hvidbjerg.

Gunnar Mogensen "Aagaard" Hassing.

Rie.

Elly Sund "Holmegaard" Ydby.

Mogens Andersen, Hørdum.

Nørgaard Hansen, Hassing.

Bager Krabbe, Hune Blokhus.

Gretha Sørensen, Hurup.

Laust Chr. Nielsen, Lyngs.

Søn af isenkræmmer Knud og Gundhild Poulsen

Chr. Nielsens enke, Sønderhå.

Niels Chr. Hansen, Randrup.

Anton Nicolajsen, Gettrup.

Niels Trankjær, Vestervig.

Aksel Madsen, Ydby.

Bo Rasmussen.

Yulh Sørensen.

Konsulent Kristensen, Thisted.

Yulh Sørensen.

Gerhard Jensens søn, Hørdum.

Jensen.

Datter af Otto Buchave, Visby.

Svend Aage Snejstrup, Vestervig.

Frode XXXX

Mogens E. Pedersen, Svankjær.

Madsen, Ettrup.

H.C. Liører, Bedsted.

Gunnar Kristensen, Dover.

Anders og Søren Hosbond, Dover

Peter Eriksen.

Vagner Mortensen, Agger.

Peter Eriksen.

Johannes Eriksen.

Katrine Pedersen, Visby.

Fris, Morup Mølle.

Valdemar Christensen, Bedsted.

Fris, Morup Mølle.

Benny Knudsen, Østergade Bedsted.

Børge Larsen, Villerslev.

Jens Chr. Andersen, Hassing.

Skindhøj Pedersen, Hilligsø.

Anne Tandrup

Lærer Th. Jensen

Peter Christian og Lise Lotte Madsen

Mogens Pedersen, Madsted. pr. Bedsted.

Jens Bertelsen

Jens Bækhøj

Peter Thomsen

Benthe Nielsen.

Henny Hansen.

Britta Olesen.

Anna Skårup, Gammelby. pr. Bedsted.

Bente Bangsgård Nielsen

Chr. Andersen

Tandlæge Nielsen

Tandlæge Nielsen

Samme som billede 1508.

Linbroch

1 dreng og 1 hund.

2 drenge + 1 får med 3 lam. Samme som billede 1521.

Søren Gade, Ullerup.

1 lille pige med hund.

Ukendt

Refererer til: Karen Nielsen.

Mekaniker S. Pedersen, Vestervig.

Murer Sørensen, Hurup.

Kr. Nielsen

Bo Rasmussen Taabel.

Svend Aage Christensen. Datter.

Kaj Børge Nielsen

Vang

Lene Bangsgaard Møller

Mogens Pedersen

Jens Merholm

P. Pedersen, Boddum.

Johanne Meldgaard, Hvidbjerg.

Bernhard Nielsen

Anton Nielsen, Cirkus Mihe.

Aase Sauriktie. Pårsvænget 44, Herning.

Pastor Fibiger Jensen, Vestervig.

Georg Christensen, Lyngs.

Fru Jensen Elektricitetværket, Hurup. (Hurup Elværk)

Marie Thomsem, Randrup pr. Vestervig.

Madsen, Nørre Hvidbjerg.

Esther Jensen.

Finn og Kurt Jensen

Odgaard.

Vognmand Nyby, Vestervig.

Harry Larsen, Hurup.

Jens Chr. Jensen, Svankjær.

Mekaniker Andersen, Bedsted.

Karl Overgaard, Lundbo.

Niels Thomas Andersen, Ulsted.

Bisgaard

Bager Nielsen, Krik.

Fru Kristensen, Hurup.

Fru Nanna Sørensen.

Chr. Madsen Kristensen, Ydby.

Vognmand Niels Christensen, Agger.

Peiter Søndergaard, Randrup.

Kr.Larsen, Vestervig.

Thorkild Mikkelsen, Lyngs.

Bodil Ringgaard, Bedsted.

Villy Slavensky, Vestervig.

Giltoft.

Børge Godiksen "Legaard" Bedsted.

Chr. Hunskjær Jensen

Bent Svalgaard Pedersen, Spolum.

Gartner Ladefoged, Hurup.

Knud Christensen, Serup.

Nikolaj Nielsen, Hurup.

A. Smed, Refs.

Frans Hove, Vestervig.

Fru Jensen, Hurup.

Knud Røge Sørensen, Refs.

Jens Chr. Olsen, Astrup Mark Bedsted.

Kirsten Madsen, Thygstrup.

Carl Chr. Jensen, Agger.

Chr. Korsgaard, Dover.

Fru Ladegaard, Vestervig.

Fru Hyldahl, Hurup.

Alfred Kjærgaard, Bedsted.

Skomager Nørgaard, Agger.

Ejler Bjerregaard, Hvidbjerg.

Kaj Nørbjerg, Trænkjær.

Per Hunskjær.

Herluf Østergaard Pedersen

Chr. Slot, Hvidbjerg.

Anker Hornstrup. Ydby.

Chr. Slot, Hvidbjerg.

Købm. Dam, Ydby.

Viggo Hove, Boddum.

Lærer Kristensen, Svankjær Skole.

Lærer Holm, Hvidbjerg.

Viggo Steffensen, Refs.

Arthur Højbjerg, Uglev.

Peder Slot, Uglev.

Thomas Poulsen, Ydby.

Martin Larsen, Uglev.

Slagter Poul Nielsen, Ydby.

Marius Madsen, Villerslev.

P. Kristensen, Villerup pr. Bedsted.

Lis Mortensen

Viggo Larsen, Hurup.

Søndergaard

Sirgurd Yde, Dover.

Lars Amby, Hvidbjerg.

H.C. Andersen, Hurup.

Jens Tolbøl, Vestervig.

Orla Thinggaard, Gl. Bedsted.

Slagter Tinggaard, Vestervig.

Hansen

Johanne Nielsen, Madsted pr. Bedsted.

Forpagter Schelle, Hilligsø.

Johan Møller, Randrup pr. Vestervig.

Egon Bang Larsen, Vestervig.

Gerhard Munkholm, Svankjær.

Marius Andersen, Lyngholm Mark pr. Bedsted.

Viggo Hansen, Villerup pr. Bedsted.

Nikolaj Overgaard, Hørdum.

Barber Pedersen, Vestervig.

Jens Kristensen, Villerslev.

Anton Kristensen, Vestervig.

Kaj Møller, Hurup.

Viktor Olsen, Thyborøn.

Kaj Mathiason, Stenbjerg.

Daniel Sørensen, Heltborg.

Anders Møller, Ørum pr. Bedsted.

Peter Gade.

Fru Reda Steffensen, Hurup.

Else Kristensen, Hassing Central.

Svend Aage Sørensen, Thygstrup.

Fru Godiksen, Bedsted.

Fru Vendelbo, Bubbel.

Chr. Christensen, Agger.

Salamon Nielsen "Sønderbjerregaard" Bedsted.

Chr. Ruby, Agger.

Frode Dahl Eriksen, Grurup.

Fredrik Olsen, Ettrup.

Anton Jørgensen, Bubbelmark pr. Hurup.

Grethe Wigth, Vestervig.

Sigfred Nielsen.

Ejvin Jensen, Hurup.

N. C. Bangsgaard, Hassing.

Fredrik Olsen, Abildsgaardsmølle.

Jens Søndergaard, Ginnerup.

Pastor Bertelsen, Søndbjerg.

Chr. Pedersen, Abbilgaard.

Thomas Pedersen

Martin Galsgaard og Alfred Galsgaard

Fru G?brkæe, Ydby.

Anker Johansen, Ydby.

Niels Dybdahl

Søren Pedersen, "Ågård" Refs.

Harald Krabbe, Dover.

Mads Chr. Nielsen, Hørdum.

Det er Chr. Hunskjær Jensen og Laura Jensen

Murermester Søren Sørensen, Hurup. Gift med Petra

Dagmar Vestergaard

Peter Sørensen, Thygstrup pr. Vestervig.

Postbud Chr. Larsen, Vestervig.

Henny Pilgaard, Taabel.

Peter Poulsen Nørgaard, Hvidbjerg.

Købmand Østergaard, Ydby.

Aksel Pedersen, Vestervig.

Bager Nees, Krik.

Helen Jensen, Heltborg.

Aage Boddum, Hurup.

Uddeler Nielsen, Hurup.

Ejner Sørensen, Vogntoft.

Graves Gramstrup, Heedegaarden pr. Bedsted.

Chr. L. Madsen, Boddum.

P. Chr. Boddom, Ydby.

Johan Madsen, Boddum.

Eigil Hove, Flarup.

Johannes Pedersen, Hilligsø.

Marius Andersen, Gettrup.

Sørensen

P. Chr. Sørensen, Vestervig.

Jens Peter Kjærgaard

Vera og Per Nielsen

Noteret til: Niels Olesen, Hellerød/ Rio Hansen.

Valdamar Christensen / Benthe

Noteret til: Tømrer Anders Sund, Østergade.

Noteret til: Vognmand Vilhelmsen. eller Andersen, Vestergade.

Noteret til: Jens Laursen Christensen.

Regningen på billedet er stilet til Poul Jørgensen.

Anette Sandahl

Jette Poulsen

Ref. Til Henny Dalgård

Refererer til: Tage Christensen.

Refererer til Ella Smed

Refererer til Ella Smed.

1 lille pige - samme som 1708

1 lille pige - samme som 1709

1 lille pige

1 lille dreng

1 lille dreng

1 lille dreng

1 lille dreng

1 lille pige

1 lille pige

1 lille pige

lille pige

lille pige

lille pige

1 lille pige - udendørs.

5 børn - udendørs.

1 dreng i et lysthus.

4 små piger - udendørs.

5 børn - udendørs.

4 børn - udendørs.

Samme små piger som på 1504 - udendørs.

4 børn - udendørs.

3 unge piger - udendørs.

2 drenge leger i laden.

5 børn på en bænk - udendørs.

2 små drenge.

K. Pedersens lille pige - udendørs.

4 børn i skoven.

3 små piger - udendørs.

4 små piger - udendørs. Samme som 1570.

1 lille pige

2 små piger.

1 lille pige.

1 lille og 1 stor pige.

1 lille pige og 1 ung pige.

1 lille dreng

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige.

Peder Nielsen

2 små piger, samme som nr. 1133.

2 små piger, samme som nr. 1134.

1 lille barn.

1 lille dreng.

1 lille pige.

1 lille barn.

1 lille pige.

3 børn.

1 lille pige.

2 børn.

1 dreng.

1 lille pige.

3 små piger.

Aage Valdemar Kristensen, Gl. Bedsted.

De samme som på billede nr. 1041.

1 stor og 1 lille pige.

Arne og Tage Plougmann Poulsen

2 børn, 1 dreng og 1 pige.

1 ung pige.

Købmand Østergaard, Ydby.

5 børn.

4 drenge.

1 dreng.

Harry Josefsen, Villerslev.

Udendørsbillede af en lille pige.

Chr. Lauersen, Lyngs.

En lille dreng.

1 meget lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige.

Lærer Gram, Ydby

1 lille pige.

1 lille pige.

Anna Iversen, Agger.

3 små piger.

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille dreng, den samme som nr. 955.

1 lille dreng.

1 lille pige.

1 lille dreng, den samme som nr. 829 og 952.

1 lille dreng, den samme som nr. 829.

Martin Jensen, Ydby.

1 lille pige, den samme som nr. 950.

1 lille pige.

Anders Klostergaard, Snedsted.

1 lille pige, den samme som nr. 948.

1 lille pige.

1 dreng.

Chr. Lund Andersen, Doverodde.

1 lille pige.

1 lille barn.

1 lille pige.

1 lille dreng, den samme som på nr. 885 og 886.

1 lille pige, samme som på nr. 887.

1 lille pige.

1 lille dreng, samme som på nr. 885.

Otto Johannesen, Bedsted.

1 lille dreng.

1 lille pige.

Mejerist Pedersen, Hurup.

1 lille barn.

Refsgaard.

1 lille pige.

1 lille pige.

1 lille pige, samme som nr. 827 og 855.

Carl Jensen, Hvidbjerg.

1 lille pige, samme som nr. 827.

Børn af Niels Emil Christensen

Fru Nystrup, Hurup.

1 lille dreng.

1 lille pige.

Frode Eriksen.

1 lille pige.

Kr. M. Jensen, Vestervig.

Johannes Kristensen, Vestervig.

1 lille pige.

Mads Hvid, Flarup.

1 lille pige.

Aksel Kristensen, Hurup.

1 lille barn.

Dommerfuldmægtig Funding, Vestervig.

2 drenge, men intet negativ nr.

Marius Jensen, Hilligsø.

Pastor Fedelius, Hilligsø.

Købmand Arnold ? Sørensens lille dreng.

Gartner Jensen, Hurup.

Hrr. Stauersbøl, Hurup.

Bager Nielsens lille pige.

Vagner Mortensen, Agger.

Jens Chr. Andersen

Ivar Johansens barn.

Sag??? Jakobsen, Hurup.

Holger Sunds søn.

Chr. Christensen, Villerup pr. Bedsted.

Ukendte

Dyrlæge Andersens søn, Bedsted.

Hans Knudsen, Hvidbjerg.

Savskærer Jensen, Krik.

Laurids Søndergaard, Ydby.

Marius Kristensen, Spangbjerg pr. Bedsted.

Mads Graugaard, Handrup pr. Vestervig.

Salomon Salomomsen

Gartner Madsen, Hurup.

Slagterimedarbejder Peder Andersen, Hurup.

Peder Riis, Futtrup Heltborg.

Chr. Odgaard, Hvidbjerg.

Marius Poulsen, Boddum.

Storring Nielsen, Hurup.

Karl Tøgersen, Hurup.

Thomas Kjeldahl, Bubbel Mark.

Købmand Jensen, Hurup.

????????gaard.

Folmer Bendtsen, Hurup.

Hans Christensen, Jegindø.

Chr. Søndergaard, Vestervig Præstegaard.

Kontorassistent Inger Søndergaard

Anders Christian Krogsgaard

Lilly Jensen.

Ejnar Nielsen, Lyngs.

Emil Giltoft, Dover.

Fru Troelsgaard Slot, Karby.

Hartvig Nielsen, Svankjær.

P. Kristensen, "Østergaard" Visby.

Gunnar Madsen, Randrup.

Peder Riis "Gadegaard", Lyngs.

Bruno Thorsted, Taabel.

Johan Andresen, Guntoft.

Jens Jensen, Vesterby.

Lars Møller, Hvidbjerg.

Johan Andresen, Guntoft.

Robert Larsen, Hurup.

Kr. Daniel, Visby.

A. Bredahl, Hurup.

Søndergaard Nielsen, Hurup.

Lis Früstück

Chr. Jørgensen, Visby.

Søndergaard Nielsen, Hurup.

Niels Søndergaard, Madsted pr. Bedsted.

Bager Vestergaard, Gettrup.

Buskjær

Chr. Pedersen, Alildgaardsmark.

Lars Pedersen, Flarup.

Martin Pedersen, Bedsted.

Harry Hornstrup, Flarup.

Chauffør Gerhard Jensen, Hørdum.

Nyby, Vestervig.

Karetmager P. Jensen, Bedsted.

Chr. Lyngs, Lyngs.

Frank Adamsen, Krik.

Fru Kamma Hestbech, Ydby.

Fru Bogholder Bredahl, Hurup.

Emil Giltoft, Refs.

Niels A. Nielsen, Lyngs.

Alfred Vangsgaard Jensen, Ydby.

Magrethe Lyngs, Lyngs.

Hr. Fuglsang, Struer.

Chr. Galsgaard, Hellerod pr. Uglev.

Svend Erik Laursen, Doverodde.

Hanne Daniel, Bedsted.

Anders Jensen Pedersen, Sperring Pr. Sjørring.

Anders Møller, Ørum pr. Bedsted.

Elinor Nielsen, Thisted.

Peter Bedsted, Hvidbjerg.

Mads Leed Madsen, Thygstrup.

Karl Dybdahl Andersen, Kobberød.

Peter Bedsted, Hvidbjerg.

Chr. Jørgensen, Thygstrup.

Hr. Kandidel Engborg, Hurup.

Cykelhandler Andersen, Bedsted.

Kirstine Andersen, Boddum.

Forvalter Hansen, Krik.

Købmand Lauersen, Krik.

Anders Pedersen, Bedsted St.

Rlelke Brogaard, Vestervig.

Johan Mikkelsen, Thygstrup.

Edith St???.

Bager Vestergaard, Gettrup.

Peter Pedersen, Boddum.

Elly Heedegaard, Højgaard. Bedsted.

Henry Jensen, Gettrup.

Viktor Skindhøj Madsen

S. Andersen.

Chr. Nielsen "Skovhøjvang" Heltborg.

Uddeler Jensen, Lyngs Brugsforening.

Harry Poulsen, Ashøje.

Jens Fomsgaard, Kobberø.

Møller Jensen, Koldby.

Elisabeth Sørensen.

Hedvig Nielsen, Østre Toftlund.

Martin Kristensen, Ydby.

Chr. Sørensen, Skyum / Eller Svend Nielsen, Jegindø.

Gunner Elug, Agger.

Knud Rasmussen, Lyngs.

Hr. Christensen.

Niels Chr. Hansen, Bedsted.

Murer Fredrik Nielsen, Bedsted

Hilmar Andersen, Hurup.

Gartner Nielsen, Bedsted.

Hans Slot, Ydby.

Oskar R?????. Villerslev.

Bach Christensen Træholm, Hørdum.

Fru Nielsen, Hurup.

Døtre af Jens Chr. Knakkergaard

Anna Irene Mouritsen

Henry Josefsen, Villerup.

Tømrer Johannes Hansen, Ydby.

Isak Nielsen, Villerup pr. Bedsted.

Jens Chr. Christensen, Ginnerup.

Fru Ketty Pedersen, Hurup.

Skrædder Hardy Nielsen, Vestervig.

Elly og Åse Poulsen

Crarsten Pedersen, Hurup.

Hans Slot, Ydby.

Fru Overgaard, Hotel Vestervig.

Harald Krabbe, Dover.

Hanne Daniel Jensen, Randrup.

Viggo Kammersgaard, Kobberød.

Bisgaard

Købmand Frtts Thomsen, Tambohus, pr. Hvidbjerg.

Alfred Iversen, Svankjær.

Carl Ejnar Larsen, Vestervig.

Niels Andersen, Ydby.

Jens Jørgen Krog, Hørdum.

Johannes Kristensen, Vesterby pr. Vestervig.

Fru Riis, Futtrup.

Chr. Skaarup, Heltborg.

Jens Jensen

Edith Bovbjerg, Heltborg.

H. C. Andersen, Hurup.

Fru Grosser Overgaard, Hurup.

Hilmar Andersen.

Fru Skinhøj.

Niels S. Larsen, Agger.

Jens Larsen, Dover.

Mekaniker Chr. Madsen, Vestervig.

Karl Gramstrup, Villerup.

Nielsen

Sloth

Chr. Sørensen, Skyum pr. Hørdum.

Bager Jensen, Lyngs.

Laurits Jensen, Vestervig.

Theodor Hansen, Visbyå pr. Hurup.

Konrad Larsen, Gettrup.

Arnold Hove, Ginnerupgaard.

Uddeler Mikkelsen, Vestervig.

Alfred Poulsen, Strandgaarden, Oksenbøl.

Chr. Christensen, Hurup.

Niels Thomsen, Taabel.

Børn af Jens Notlevsen

Mekaniker Østergaard, Hurup.

Skomager Larsen, Svankjær.

Børn af Jens Notlevsen

Henry Mikkelsen, Thygstrup.

Jens Klemmensen, Heltborg.

Starch Lauritsen

Fru Nielsen, Ø. Toft??.

Kjeldsen

Slagter Mikkelsen, Vestervig.

Fru Nielsen, Ø. Toft??.

Anders Vestergaard, Bedsted.

Else Stenslunde

Nico Bødker.

Ingvard Nielsen, Visby.

Damefrisør Thora Nielsen, Snedsted.

?ghandas Larsen, Hurup.

Damsgaard

Jens Kristensen, Villerslev.

Jørn Jensen.

Gartner Andersen, Taabel.

Købmand Villiam Larsen, Villerslev.

Fru Vendelbo.

1 lille pige

Anna Marie Dam, Ginnerup.

Pastor Fedelius, Hilligsø.

Anton Jensen, Dover.

1 lille pige

Anna Jensen, Søndergade, Hurup.

Gartner Larsen, Bedsted.

Erna ???derslev, Ydby.

1 lille pige

1 dreng

Tvillinger i barnevogn

Johannes Balsby, Sundby pr. V. Vildsund.

Erik og Helge Holm Andersen

1 dreng

Johannes Vimmerlund, Vestervig.

Lille pige

Laurits Skårup. Dover.

Kristensen, Agger.

1 pige

Købmand Larsen, Villerslev.

Politikontoret Frk. Jensen, Hurup.

1 dreng

Mads Hvid, Gjettrup.

Karl Dybdahl, Lyngs.

1 dame med lille pige

Mads Chr. Nielsen, Hørdum.

Poul Andersen

1 dame og 1 lille pige

Else Agersen "Blander" Bedsted.

Vestergaard

Et dødt barn i kiste

Karl Hansen, Trankjær.

Aksel Hvid Madsen, Hurup.

Et dødt barn i kiste

Dyrlæge Gregersen, Koldby.

Karen Margrethe Kristensen

Laurids Gade, Villerslev.

Et dødt barn i kiste

Mona

Christensen

Købmand Pedersen, Flovlev.

P. Kjær, Hurup.

Et dødt barn i kiste

Lærer Fogh, Boddum.

Et dødt barn i kiste

Kjær Sørensen, Hurup.

Korsgaard

Et dødt barn i kiste

Lærer Fogh, Boddum.

Valdemar Jensen, Thyholm.

Chr. Grønkjær, Taabel.

Chr. Mors, Lyngs.

Jens Jensen Fly, Villerslev pr. Hørdum.