Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

ABH - Portræt (enkelt) mænd

Ronald Nielsen, Gudnæsstrand.

Marius Madsen, Thygstrup.

Gert Nielsen, Krik.

Kaj Olsen, Gundtoft.

Folmer Vang, Kjallerup.

Lars Christensen, Kobberød.

Kr. Klausen, Vestervig.

Martin Clausen

Anton Jørgensen, Bubbel Mark.

Niels Andersen, Istrup.

Frode Holler, Hurup.

Henry Nielsen, Ulsted.

Andelsbanken, Hurup.

Albert Thomsen, Hurup.

Poul Slot, Kobberød.

Peter Søndergaard, Horsfeldt pr. Bedsted.

Knud Jørgen Nielsen

Bankassistent Mogens Vestergaard, Ydby. Andelsbanken, Hurup

Johannes Søndergaard, Horsfeldt pr. Bedsted.

Erik Christensen, Hurup.

Henry Nielsen, Ulsted.

Bankass. Svend Aage Peuss, Andelsbanken, Hurup

Poul Grud, Ydby.

Baber Nielsen, Gettrup.

Kurt Mølgaard Nielsen, Hørsted.

Ove Jensen, Vestervig.

Andreas Madsen, Villerslev.

Niels. Chr. Dahl Nielsen.

Carl Slot

Otto Kjær, Vestervig.

Orla Knudsen, Svankjær Brugs.

Holger Hansen

Anton Pedersen, Refs.

Kaj Yde.

Ib Madsen, Villerslev.

Niels Strømgaard, Ydby.

Jens Lyngklip, Heltborg.

Laurids Henriksen, Koldby.

Knud Jensen % Chr. Sørensen, Lodbjerg.

Holger Toft, Guntoft pr. Ydby.

Anders Lütshøft, Tandrup. Bedsted.

Krumhardt, Vestervig.

Poul Andersen.

Maskinarbejder Carl Kristensen.

Edvard Poulsen, Kobberød.

Søren Hansen, Boddum.

Aage Nielsen, Dover.

Carl Johan Christensen, Boddum.

Søren Sørensen, Madsted pr. Bedsted.

Kr. Madsen Pedersen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Bo Rasmussen.

Frits Christiansen, Hørsted.

Evan Kristensen, Vestervig.

Poul Espersen, Oddesund N.

Jens Skammelsen, Villerslev pr. Hørdum.

Bjarne Christensen.

Laurids Nielsen.

Charles Vangsgaard, Villerslev pr. Hørdum.

Johannes Olsen, Snedsted.

Henry Madsen, Vester Ulsted.

Postbud Nielsen, Hurup.

Henning Sørensen.

Henning Bang Larsen "Dovervestergaard" Hurup.

Jens Jensby, Nørhaa pr. Snedsted.

Ove Kongensgaard, Dover pr. Hurup.

Postmester, ???

Svend Olsen, Agger.

Elvind Madsen, Vestervig.

Jens Peter Jepsen.

Niels Klemmesen Nielsen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Charles Sørensen, Abildsgaardsmark pr. Hurup.

Karl Christian Thøgersen

Leif Nielsen, Hurup.

Edmun Brogaard, Grurup.

M.C. Bangsgaard, Hassimg.

Poul Egon Andersen

Chr. Pedersen, Morup Mølle.

Peder Pedersen, Koldby.

Marius Bangsgaard.

Holger Boll, Randrup.

Chr. Hargaard, Refs.

Jens Holger Nielsen

Lars Peter Christensen

Klemmesen, Vestervig.

Chr. Pedersen, Morup Mølle.

Mogens Chr. Larsen, Ydby.

Kaj Steffensen, Hvidbjerg.

Johannes Nørbjerg

Ove Rasmussen, Hurup.

Jens Krabbe

Knud Sloth, Hurup. FDF-fører.

Thorkild Vang, Jannerup.

Chr. Borggaard, Boddum.

Søren Gade

Eigil Graversen, Vittrup.

Ivar Iversen, Lyngby.

Per Handrup

Ove Olsen.

Osker Bjerregaard, Horsfeldt pr. Bedsted.

Laurits Larsen

Ejner Olsen.

Edvard Nielsen

Jørgen Riis.

Jens Chrisensen, Flarup.

Kristian Emil Sørensen

Chr. Nielsen, Horsfeldt.

Chr. Roelsgaard, Hilligsø.

Kristian Kallerup. Hvidbjerg.

Mejner Sørensen.

Marius Nielsen, Astrup Mark.

John Pedersen.

Børge Larsen, Heltborg.

Harry Hansen, Villerslev.

Jakob Hove, Ørum pr. Bedsted.

Bagermester Edvard Larsen, Ydby.

Karl Jensen, Taabel.

Svend Larsen, Taabel.

Holger Sørensen, Grurup.

Severin Lousdahl. Hilligsø Gettrup.

Jens Andersen, Trankjær pr. Vestervig.

Niels Jensen, Refshede.

Thomas Kristensen, Hilligsø.

Chr. Odgaard.

Erik Johan(ne)sen

Anders Chr. Krabbe, Heltborg.

Hans Jørgen Pedersen.

Lund Søndergaard, Villerslev pr. Hørdum.

Harald Andersen Vangsgaard, Villerslev.

Marius Jensen, Visby.

Viggo Pedersen, Vestervig.

Anders Olsen, Bedsted.

Knud Worm Nielsen, Svindborg.

Arnold Nielsen

Leif Johannesen, Ydby.

Jens Søndergaard, Lyngs.

Henry Andersen, Boddum pr. Hurup.

Henning Olsen, Hurup.

Carl Mogens Andersen, Hørdum.

Villy Andersen, Vester Ulsted.

M. Kristensen, Vestervig.

Gunner Madsen, Thygstrup. (Osker Madsen)

Jørgen Vestergaard, Grurup.

Bruno Thorsted.

Jens Sørensen, Hvidbjerg.

Søren Overgaard, Refs pr. Hurup.

Herluf Sørensen, Gammelby.

Asger Nielsen, Ydby.

Karl Pedersen, Ginneup pr. Hurup.

Anders Pedersen, Gettrup.

Forvalter Møller, Tandrup pr. Bedsted.

Gunnar Nielsen, Astrup.

Folmer Larsen, Gettrup.

Jens D. Christensen

Martin Kristensen, Kobberød.

Poul Graugaard, Boddum.

Chr. Gramstrup Kristensen, Krik.

Otto Jensen, Boddum Bisgaard.

Ejner Hvid Madsen

Sigfred Jensen.

Andreas Kristiansen, Hassing Pr. Hørdum.

Ejner Hvidbjerg, Villerslev pr. Hørdum.

Jens Morsing, Bedsted.

Lærer Riis, Visby. pr. Bedsted.

Ole Kirk, Visby.

Axsel Kristiansen, Ydby.

Erling Munkholm, Gettrup.

Allerealrt, Agger. Tysk Marine.

Nikolaj Pedersen

Bankassistent Erik B. Jensen, Hurup

Regnar Andersen, Hurup.

Svend Christensen, Refsgaard, pr. Hurup.

Viggo Nielsen, Sindrup.

Jens Henning Jensen, Hurup.

Mogens Jensen, Hurup.

Herdis Pedersen, Hurup.

Thorvald Kirkensgaard

Jens Lausdal, Hurup.

Skræddermester Kirkensgaard

Carl Bertelsen, Heltborg.

Peder Kristian Hougaard

Jens Kjær Graversen, Ydby.

Fredrik Olsen, Agger.

Jens H?????, Ullerup.

Jens Chr. Jensen, Vestervig.

Sigvald Steffensen, Øster Stauersbøl, Vestervig.

Kristian Bisgaard

Brorson

Johannes Sørensen, Hurup.

Niels Vestergaard, Visby.

Søndergaard, Dover.

Mads Andersen, Oksenbøl.

Gunnar Olsen "Leegaard" Bedsted.

Evald Kristensen

Poul Erik Dam, Vestervig.

Jens Peter Kragelund

Gerhard Søndergaard, Villerslev.

Eigil Filtenborg Nielsen

Vestergaard

Jens Andersen, Hurup.

Chr. Christensen, Spails pr.Bedsted.

Tians, Hurup.

Anton Madsen, Hurup.

Hjelmer Bach/ Hans Dam, Ydby.

Jørgen Møller, Gl. Bedsted.

Svend Aage Pedersen

Henning Jensen, Hurup.

Thomas Kristensen, Visby.

Peder Enevoldsen

Chr. Madsen, Hurup.

Niels Peter Christensen, Irup pr. Hørdun.

Ove Jensen, Istrup pr. Bedsted.

Jens Andersen, Hvidbjerg.

Kristian Dahlgaard

Viggo Egeberg, Villerslev.

Gunnar Larsen, Lyngs.

Peter Dahlgaard "Vangsgaard"

Søren Olsen, Søndergade, Hurup.

Alfred Jensenius Sørensen

Chr. Larsen, Lyngs.

Formand Christensen, Taabel.

Murer Steffensen.????

Ingvard Jensen, Vestervig.

Egon Kirk

Laurberg

Formand Christensen, Taabel.

Poul Erik Huberg, Hurup.

Roand Sørensen, Hurup.

Holger Pedersen, "Vangsgaard" Villerslev.

Benny Knudsen

Viggo Villemose

Anders Nørgaard Jensby, Hurup.

Laurberg

Evald Pedersen, Agger.

Edvin Jensen, Grurup.

Chr. Jensen, Svankjær.

Svend Jensen, Hurup.

Otto Hummelshøj, Ydby.

Chr. Skovsted, Bedsted.

Jens Chr. Madsen, Hurup.

Ulrik Hestbech, Hurup.

Alfred Poulsen

Bent Gilling

Holger Pedersen, Sønderhå.

Martin Mikkelsen, Madsted pr. Bedsted.

Kurt Møbius, Vestervig.

Thommas Jensen, Odby.

Doktor Elnm, Hurup.

Thomas Thorup, Gettrup.

Svend Kirk, Heltborg.

Malermester Pedersen, Lyngs.

Chr. Worm, Bedsted.

Egon Nielsen, Ydby Central.

Hans Ingeman Olesen

Kaj Andersen, Hørdum.

Charles Nielsen, Ydby.

Torsten Munk.

Smith Hansen, Ashøjgaard.

Johannes Andersen, Ullerup.

Finn Nielsen, Oddersund.

Henning Mortensen, Vestervig.

Leo Frands, Ulsted.

Murer Jens Chr. Jensen, Hurup.

Anders Nielsen, Bedsted.

Per Hansen, Hurup.

Anders Christensen, Lodbjerg.

Harry Sørensen, Villerslev.

Aage Jensen, Adbøl pr. Vestervig.

Hermann Jensen

Elektriker Søren Erik Nielsen, Brydbjerg, Bedsted

Hrr. Ussing, Vestervig.

Henry Kristiansen, Koldby.

Hjalmar Kristensen, Taabel.

Herluf Hjort Sørensen, Grurup.

Karl Johan Gade, Villerslev.

Jørgen Damsgaard, Bedsted.

Martin Bjerregaard.

Farmaceut Nielsen, Hurup.

Gunner Madsen.

Marius Bertelsen, Vestervig.

Niels Andersen

Chr. Madsen Pedersen, Hurup.

Svend Jensen, Hurup.

Lauridsen, Hurup.

Freddy J. Andersen.

Chr. Jensen, Trankjær.

Cykelhandler Larsen, Hurup.

Jens Jensen, Ulsted.

Mekaniker Chr. Jensen, Hvidbjerg.

Thorkild Pedersen

Jørgen Hansen, Vestervig.

Chr. Jensen Poulsen, Bedsted.

Ejnar Christensen, Bubbel pr. Hurup.

Erik Jensen.

Folmer Lykke

Arild Dahlgaard

Charles Clausen.

Bjarne Sørensen.

Pedersen/Fibiger Jensen??

Niels Jensen, Hassing.

Jens A. Madsen, Bedsted.

Egon Jensen, Vestervig Overgaard, Vestervig.

Magnus Jensen "Søndergaard" Bedsted.

Lasse Brinch Jensen, Bedsted.

Peter Sund

Karl Thorsted, Vestervig Overgaard, Vestervig.

Jens Andersen, Bedsted.

Chr. Fomsgaard Larsen, Refstorp pr. Hurup.

Hans Andersen, Vestervig.

Anders Eriksen

Finn Madsen.

Jens Peter Vang

Carl Emil Madsen, Bedsted.

Chr. Christensen.

Kristian Langballe "Over Astrup" Hurup.

Chr. Bangsgaard, Vestervig.

Barber Pedersen, Morup Mølle.

Murer Poulsen, Bedsted.

Jørgen Fabricius.

Mads Møller Nicolajsen

Christian Vangsgaard

Evald Kristensen "Holmgaard" Ydby.

Jens Nielsen, Vestervig.

Thyge Korsgaard

Peter Eriksen, Vogntoft pr. Hurup.

Jens Petersen, Oksenbøl.

Børge Olsen, Dover pr. Hurup.

Niels Søndergaard

Chr. Christensen, Sindrup.

Aage Hansen, Gettrup.

Jens Marius Nielsen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Peter Langgaard Poulsen

Postbud Holger Nielsen, Hurup

Graves Lykke, Bedsted.

Martin Kjær

Søren Kr. Madsen, Bedsted.

Carl Krogh

Postbud Chr. Larsen, Vestervig.

Gunnar Poulsen Ydby.

Kjeld Nielsen, Ulsted.

Anton Madsen / Chr. Vilhelmsen, Ettrup.

Niels Møller Thomsen, Lyngs.

Søren Jepsen Madsen, Dover pr. Hurup.

Poul Jensen. Postbud Benny Thuesen Kongensgaard, Dover/Hurup

Henning Kjeldsen, Ydby.

Poul Erik Rissum Jensen

Svend Aage Graversen, Vestervig.

Christian Steffensen, Ydby.

Jens Høier, Adbølgaard, Hurup.

AkseL Nielsen, Hurup.

Alfred Fomsgaard. Radioforhandler Ernst Kirkensgaard, Hurup

Anders Andersen, Gettrup.

Knud Nielsen "Hedeholm" Bedsted.

Johan Dybdahl "Højmarkgaard" Vesterby pr. Vestervig.

Christian Sørensen, Adbøl pr. Hurup.

Arnold Madsen, Hvidbjerggaard.

Gert Kirkensgaard.

Svend Erik Sørensen.

Holger Christensen

Thorvald Jespersen.

Niels Worm

Paulsen.

Knud Erik Jensen

Jens Madsen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Harald Pedersen, Kjæstrup.

Henry Christensen, Heltborg.

Egeberg el. Madsen?

Bent Møller, Sønderhå.

Niels Bangsgaard, Hassing.

Anders Madsen, Over Astrup, Hurup.

Chr. Jensen, Gramstrup pr. Vestervig.

B.V. Andersen, Struer.

Henning Jensby

Erik Ottesen, Gettrup.

Adolf Handrup

Søren Hansen, Kobberød pr. Gettrup.

Klaus Olesen

Holger Pedersen, "Slagteren"

Laust Lauridsen, Doverodde.

Viggo Kongensgaard, Dover.

Thorvald Tølbøl, Villerslev.

Laurids Grønkjær

Peder Toft, Kvilberg.

Chr. Graugaard, Hvidbjerg.

Kristensen "Falck" Hurup.

Martin Jensen

Jørgen Nielsen, Hurup.

Mogens Sørensen, Irup.

Knud Sørensen "Styvelgaard" Hvidbjerg.

Peder Skammelsen, Ydby.

Carl Sloth

Hans Pedersen, Morup Mølle.

Søren Andersen, Hurup.

Kurt Jensen, Bedsted.

Viktor Møller

Hrr. Nørgaard, Hurup.

C. Vendelboe

Karl Pedersen, Bedsted.

Ejner Kristensen, Hurup.

Laurids Søndergaard, Lyngs.

Hans Konge, Lodbjerg pr. Vestervig.

Jørgen Pedersen.

Jens Birkmose

Laurids Søndergaard, Lyngs.

Søren Jacob Jensen, Boddum.

Hans Chr. Hansen, Hurup.

Laurids Søndergaard, Lyngs.

Carl Overgaard Nielsen

Per Eriksen, "Søvang", Bedsted.

Karl Mortensen, Vestervig.

Chr. Christensen, Bobbumbisgaardmark Boddum.

Johannes Ringgaard, Hørdum.

Hans Knudsen, Hurup.

Marius Madsen, Thygstrup.

Knud Laursen, Gaardhusmølle, Vestervig.

Niels Larsen, Abildgaardsmark.

Thosvalr Søgaard, Hørdum.

Folmer Nielsen, Hassing pr. Bedsted.

Erik Hansen, Gisselbæk, Hørdum.

Laurids Damsgaard

Holger Andersen, Vestervig.

Bankass. Johansen, Hurup.

Alexsander Kynak, Agger.

Søren Chr. Christensen, Visby pr. Bedsted.

Kristian Søndergaard, Teglgaarden, Vestervig.

Chr. N. Christensen

Kristian Kristensen, Visby.

Hr. Jørgensen.

Jan Pedersen, Vestervig.

Carl Nørgaard, Dover pr. Ydby.

Anders Hansen, Hurup.

Chr. Dahlgaard, Refs.

Herluf Jensen, Gettrup.

Svend Kristensen, Heltborg.

Mads Frostholm

Hauber.

Gartner Odgaard Nielsen, Irup Hede pr. Hørdum.

Laurits Lassen, Hassing pr. Bedsted.

Aksel Larsen, Horsfeldt Pr. Bedsted.

Eriksen, Hurup.

Børge Bach Nielsen.

Henry Nielsen, Hassing.

Tømrer A. Jensen, Guntoft.

Per Bak, Hurup.

Sirgurd Nielsen, Gl. Bedsted.

Peter Graversen, Ydby.

Thomas Vestergaard Jensen

Otto Buchave, Visby.

Johannes Jensen, Tvolm pr. Ydby.

Erhard Christensen, Horsfelt, pr. Bedsted

H. Brogaard, Gettrup.

Ingvard Katrinus Gravesen

Manufakturhandler Chr. Nørgaard, Koldby

Landmand Carlo Kjær, Randrup, Vestervig.

Ejgild Larsen, Gundtoft.

Carl Larsen, Lyngs.

Niels Ove Christensen, Hurup.

Karl Nielsen.

Kristian Lundbæk

Jørgen Madsen, Koldby.

Anker Trap, Bedsted.

Ejnar Christensen, Hurup.

Kaj Kristensen, Ginnerup.

Henning Jensen, Vestervig.

Jens Christian Frederiksen

Søren Kristian Mehlsen

Ejvind Jensen.

Sigvald Steffensen, Hilligsø.

Lorenrsen.

Peter Poulsen

Tage Nielsen, Østre Skårup.

Jens Jakob Jensen

Peter Damsgaard

Olsen

Gade, Hvidbjerg.

Kurt Christensen

Peder Enevoldsen

Jens Chr. Sørensen, "Kobberrødgaard", Gettrup.

Gunnar Pedersen, Abildgaard.

Jens A. Madsen, Bedsted.

Robert Knudsen, Hørdum Kro.

Laurits Jensen

Poul Jepsen, Visby pr. Bedsted.

Søren Sørensen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Jørgen Carstensen, Vestervig.

Jens Chr. Pilgaard Kristensen

Johannes Jensen, Ydby.

Frode B. Nielsen

Chr. Peter Jensen, Hassing.

Edvard Damsgaard

Niels Damsgaard, Ørumby pr. Bedsted.

Jens Jensen, Visby pr. Bedsted.

Nørgaard Mikkelsen, Holstebro.

Anders Nørgaard, Kobberød.

Johan Emil Andersen

Aksel Jensen, Astrup Mark.

Anders Koltoft, Bedsted.

Peder Clemmensen

Inspektør ved Falck Niels Bisgaard

Frants Chr. Jensen

Jens Madsen, Randrup.

Algot Ohlson

Landmand Marius Nielsen

Karl Facius, Bedsted.

Karl Nielsen

Karsten Winter, Bedsted.

Jens Chr. Madsen.

Kristian Søndergaard, Lyngs.

Egon Sørensen, Over Astrup.

Viggo Ludvigsen, Ydby.

Jens Håning. ??

Olaf Bangsgaard, Thygstrup.

Jens Håning. ??

Viggo Hansen, Villerslev.

Viggo Pedersen, Vestervig.

Vilhelm Agesen

Lars Chr. Pedersen, Hassing.

Jacob Steffansen, Grurup.

Verner Jensen, Lyngs.

August Graversen

Gunnar Jeppesen

Tommy Vestergaard Larsen, Bedsted.

Aaskar Iversen, Boddum.

Torben Poulsen, Sindrup.

Jens Graugaard, Svindborg pr. Bedsted.

Anker Ejlersen, Heltborg

Skomager Iversen, Boddum.

Holger Mouritsen, Sønderhå.

Karl Sørensen, Vestervig.

Banearbejder Richard Nielsen, Klokkedal, Hurup

Jens Larsen, Lyngs.

Evald Christensen, Jegindø.

Albert Andersen

Villy Mikkelsen, Hurup.

Thorkild Jakobsen, Hurup. Søn af Otto Jakobsen.

Chr. Blaabjerg, Hurup.

Søren Pedersen, Krik.

Magnus Stenstrup, Hurup.

Henning Christensen, Agger.

Henry Gilling

Svend Kappel

Christensen, Uglev.

Aksel Hallen, Lodbjerg.

Niels Jørgensen.

Karen Marie Vestergaard, Oksenbøl.

Flemmig Christensen.

Holger Poulsen, Jegindø.

Aksel Nielsen, Agger.

Svend Jensen, Hurup.

Oskar Lyngs, Lyngs.

Oskar Ringgaard, Hassing.

Vagn Jensen, Nørhå.

Karl Nielsen

Gunner Nielsen, Heltborg.

Husted

Jens Damsgaard

Bent Nielsen.

Houe, Hurup.

Knud Madsen, Bedsted.

Per Vestergaard Nielsen, Hurup

Viggo Kallerup, Ydby.

Jens Chr. Krogsgaard, Ydby.

K. Knudsen Pedersen

Hans Kortbek, Gammelby.

Frode Boddum, Hurup.

Henning Jensen Ørumby, Bedsted.

Vagner Skårup, Koldby.

Niels Chr. Lodahl

Klaus Christensen, Svankjær.

Chr. Bech Jensen, Hassing.

Pastor Jensen, Vestervig.

Jens Richter, Boddum.

Nikolaj Nikolajsen

Jens Krxxxler, Boddum. ??

A. B. Hansen, Hurup.

Peter Sund

Barbersvend John Beredtsen, Hurup.

Bankbestyrer Svend Aage Peuss, Hurup

Charles Vangsgaard

Børge Nørgaard

Chr. Rokkjær, Serup.

KARL FROST PETERSEN

Lauridsen, Vestervig.

Knud Christensen, Horsfeldt

Ole Christensen, Hurup

Birkholdt Dieckmann

Kristian Nielsen

Oluf Lyngs, Ydby.

Bankassistent Kristian Nielsen, Agger/Sæby

Niels Pedersen, Vestervig.

Ansat i Thylands Bank, Hurup.

Hugo Salmon

Henry Hoelgaard, Gettrup Mejeri.

Erik Vestergård Nielsen

Tom Jensen, Villerslev.

Laurids Larsen eller Erling Jensen

Hrr. Andersen

Marius Hougaard, Sønderhå.

Vesby Pedersen

Erik Lauersen Raakjær, Søndbjerg pr. Uglev.

Mejner Marius Vangsgaard

Ole Sørensen, Skyum

Anton Kristensen, Vestervig.

Jensen

Jens Pedersen, Randrup.

Aage Dahl Andersen, Hurup.

Mejner Nielsen, Ullerup

Sten Hansen.

Svend Pedersen, Fuglsang.

Jørn Juul Kristensen

Peter Rourgaard

Ejner Mortensen, Gettrup.

Holger Christensen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Herman Josefsen, Lyngs.

Ole Juul Nielsen

Niels Chr. Henriksen, "Brogaard" Bedsted.

Henry Kølberg, Hurup.

Kaj Jensen/Kai Røgter Jensen

Otto Sørensen, Villerslev.

Jens Chr. Jensen, Dover.

Herluf Pedersen, Hurup.

Niels Lund Jørgensen.

Hans Jørgen Christensen

Søren Pedersen, Guntoftgaard.

Thorvald Thomsen, Dover.

Carl Andersen, Vester Tofttum, Heltborg.

Vagner Thomsen, Dover Hurup.

Mejerist Alfred Pedersen, Bedsted.

Finn Andersen, Hurup.

Svend Aage Madsen, Vester Ulsted pr. Vestervig.

Marius Christensen, Bedsted.

Niels Larsen, Hurup.

Aksel Korsgaard, Trankjær Vestervig.

Finn Pedersen, Sindrup.

Karl Nielsen, Hurup.

Mogens Jensen

Poul Klemmesen, Heltborg.

Mads Madsen "Boddumbisgaard" Boddum Pr. Hurup.

Karl Markussen

Antoni W. Jensen, Missionshotellet, Hurup.

Søren Peter Andersen "Grøntoft" Gl. Bedsted.

Erik Harbo, Ydby.

Kr. Slot.

Hr. Thomas Færgegaard ???, Morup Mølle.

Kristian Kongensgaard

Henry Olsen, Helligsø.

Karl Madsen, Boddum.

Harald Pedersen, Lodahl.

Mads Mikkelsen, Hilligsøe.

Knud Nielsen, Tivoli.

Jens Nørgaard.

Holger Knudsen, Vestervig.

???????????, Vestervig.

Fuglsang, Hurup.

Valdemar Nielsen, Bedsted.

Mogens Westergaard Jensen

Mads Boutrup Hansen

Trafik Ass. Dahl, Hurup.

Richaed Jensen, Svankjær pr. Bedsted.

Jens Thomsen, Dover pr. Hurup.

Alfred Tobiasen, Lyngs.

Charles Josefsen, Hørdum.

Niesl Chr. Jensen, Ydby.

Hugo Christensen, Hørdum.

Herluf Jensen, Hassing.

Hr. Larsen, Hurup. Adr. Købmand Dybdahl, Villerslev.

Per Kristen F. Nielsen

Søren L. Christensen

Rasmussen

Thorvald Korsgaard, Hurup.

Aksel Lau?ere, Jegindø.

Christensen

Peter Abildtrup

Kristian Mardal Jensen

Kristen Kristensen, Ullerup.

Mogens Stensgaard, Gettrup.

Staldforpagter Christensen, Hurup.

Jens Sauer

Carl Madsen. % P. Nielsen, Agger.

Viggo Christensen, Vilhelmsminde.

Vognmand Jens Nielsen, Bedsted.

Henry Hansen "Teglgaarden" Vestervig.

Poul Hansen, Ydby.

Erhardt Munkholm, Svankjær pr. Bedsted.

Marius Jensen, Hilligsø pr. Gettrup.

Jens Søndergaard, Lyngs.

Henry Christensen

Bjarne Brændgaard "Gadegaard" Lyngs.

Laurids Hove, Vestervig.

Peter Sigh, Sindrup.

Anders Olsen "Trankjærgaard" Vestervig.

Niels Chr. Andersen, Gl. Bedsted.

Peter Balsby. Hansted.

Anders Møller

Vilhelm Slot "Ny Sejresbøl" Krik.

Lars Andersen

Niels Peter Nielsen, Gl. Bedsted.

Hrr. Taggaard, Hurup.

Knud Daniel Larsen, Handrup.

Kaj Pedersen

Egon Madsen

Chr. Jensen, Hurup.

Poul Søndergaard, Røjkjær.

Valdemar Poulsen, Knudbak, pr. Uglev.

Flemming Andersen, Bedsted.

Redaktør Andersen, Hurup.

Adolf Andersen

Kristian Fredrik Nielsen, Lyngs.

Anker Frederiksen

Verner Villadsen

Jens Chr. Madsen, Hurup.

Laurids Skaarup, Dover.

Isak Isaksen

John Vestergaard, Ydby.

Gunnar Andersen, Hørsted.

Tømrer N.P. Nielsen, Bedsted.

Charles P. Vestergaard, Hilligsø.

Thøgersen

Oskar Sørensen, Hurup.

Villiam Poulsen, Refs.

Peder Hilligsø Kjær

Finn Møller.

Kaj Emil Nielsen

Marius Jensen

Thorvald Møller, Hurup.

Christensen, Bedsted.

Flemming Jensen,Vesterby.

Laurids Skaarup

Børge Nørgaard, Gettrup.

Knud Raunborg

Conny Ladefoged

Jens Bjerregaard

Anders Søgaard, Skyum.

Poul R. Pedersen

Ingvard Henriksen, Ulsted.

Peter Møller, Hassing.

Poul Thomsen, Gettrup.

Karl Steffensen, Vestervig.

Ricard Vestergaard, Grurup pr. Bedsted.

Leo Frost, Ulsted.

Andreas Nielsen, Vilhelmsminde, Bedsted.

Chr Slavensky, Hurup.

Kristensen

Fisker N. Chr. Pedersen, Agger.

Erik Harbo, Ydby.

Aron Kristensen

Niels Christensen, Draget.

Jens Toftdahl

Poul Kristensen, Hurup.

Svend Aage Jensen, Vestervig.

Richart Rysgaard, Hvidbjerg.

Chr. Larsen, Thygstrup.

Finn Larsen

Niels Kr. Kortegaard Pedersen

Marius Christensen, Hilligsøe.

Villum Larsen, Villerslev.

Harald Christensen, Kobberød.

Erik Eriksen

Ali Jørgensen "Højgaard" Guntoft, Ydby.

Peder Hansen

Einar Ulnriksio, Heltborg.

Jens Hove Christensen, Sindrup.

Henning Andersen.

Paul Madsen, Hilligsø.

Alfred Alstrup Christensen, Villerslev.

Kjeld Overgaard.

Richard Notlevsen

Oskar Nielsen, StoreVelling pr. Fredericia.

Nybo.

Holger Christensen, Barslev.

Børge Pedersen.

V. Greve, Hvidbjerg.

Jens Amby, Villerslev.

Otto Emil Bangsgaard, Jestrup.

Kjeld Nielsen, Astrup.

Viggo Larsen, Hurup.

Anton Olesen, Ettrup.

Erik Holm Andersen

Orla Knudsen, Hurup.

Peder Enevoldsen

Hilmar Jørgensen, Visby.

Viggo Emanuel Neesgaard

Jens Hasager Nielsen, Doverodde.

Lærer Poulsen, Lyngs.

Arne Bangsgaard, Villerslev.

Henry Jensen, Agger.

Niels Andersen, Istrup.

Ejnar Emil Nielsen.

Egon Madsen.

Ernst Bundgaard, Jegindø.

Børge Christensens søn Peter, Heltborg.

Knud Jensen, Bedsted Handelsgartner.

Ole Bækhøj, Villerup pr. Bedsted.

Jens Madsen, Bedsted Handelsgartner.

Villy Svejgaard, Ydby.

Carl Wensien

Verner Dissing

Frede Poulsen, Hurup.

Viggo Nielsen, Bedsted.

Arne Iversen, Hurup.

Georg Christensen

Gustav Andersen, Agger.

Jens Larsen, Hurup.

Edmond Larsen, Heltborg.

Harald Nielsen.

Ejnar Kibsgaard

Michael Jensen

Aksel Nielsen, Hurup.

Lagerekspedient Nielsen, Hurup.

Niels Peter Nielsen.

Montør Harald Petersen.

Niels Erik Galsgård

Pedersen, Hurup.

Søren Christensen, Villerup.

Ejnar Christensen, Dover.

Peter Holm "Koldbygaard" Koldby.

Poul Kristensen Pedersen.

Hrr. Olsen.

Hans Rasmussen, Randrup.

Leo Christensen, Hurup.

Niels Christian Henriksen, Odby pr. Uglev.

Chr. Jørgensen.

Niels Alfred Daniel, Heltborg.

Leif Frostholm, Horsfeldt pr. Bedsted.

Karl Yde, Gudnæsstrand.

Chr. Boll, Randrup pr. Vestervig

Viggo Jensen, Barslev.

Thomas Hansen.

Poul Hove Kjeldgaard, Hørsted.

Henry Verner Jensen, Sønderhå.

Morten Christensen/Morten Kristoffersen

Svend Christensen, Hurup.

Christensen.

Svend Aage Jensen, Dover.

Jens Chr. Sørensen, Hilligsø.

Hans Enevoldsen, % Martin Skovsted, Bedsted.

Knud Erik Poulsen, V. Ulsted.

Verner Pauelsen.

Bagermester Poul Knudsen, Bedsted.

Johan G. Andersen, Hilligsø.

Gunnar Jensen, Randrup.

Peter Sørensen, Hurup.

Henning Larsen, Randrup pr. Vestervig.

Joakim Nikolajsen

% Niels Peter Schou, Hørdum.

?????????

Kristen Østergaard Christensen

Aage Nielsen, Agger.

Erik Mikkelsen, Madsted.

% Aage Nielsen, Agger.

Niels Brogaard.

Helge Juul, Villerslev.

Holger Pilgaard

Knud Agerholm, Boddum Mølle.

Freddy Thomsen "Gungaard" Villerslev.

Svend Aage Jensen, Gettrup.

Henry Stærk "Gungaard" Villerslev.

Magnus Jensen, Sønderhå.

Jens C. Pedersen.

Christian Jensen.

Verner Balsby, Heltborg.

K.M. Pedersen, Vestervig.

Folmer Larsen, Guntoft.

Jens Kobberød "Moselund" Bedsted.

Carl Chr. Jensen, V.Ulxxxxx.

Ove Dyrmann, "Hillekildegaard" Hvidbjerg.

Jens Nørgaard.

Henning Nielsen, Hurup.

Benny Kristensen, Koldby.

Gunnar Hansen, Hurup.

Jens Steen Larsen

Ejner (Hausig) Jensen

Chr. Jensen.

M.C. Madsen, Hvidbjerg.

Finn Nørgaard.

Karl Jensen, Taabel.

Benny Vestergaard, Hvidbjerg.

Andreas Vester, Hvidbjerg.

Viktor Ernst

Svend Pedersen, Skyum.

Knud Bernhard Pedersen

Kurt Christensen.

Kristian Emil Sørensen

Chr. Steffensen, Taabel

Thomas Hansen

Theodor Frutz, Heltborg.

Egon Johansen

Poul Graugaard

Anders Chr. Poulsen

Hans Larsen/Henrik Jensen

Thomas Kristensen, Hilligsø.

Ejnar Stærk Pedersen

Knud Møller Madsen, Hurup.

Egon Sørensen

Torben Ulrik Thomsen

Søren Thomsen, Vesterby.

Poul Pedersen

Peter Mikkelsen, Koldbygaard.

Martin Christensen

Ole Dahl

Kristian Madsen

Arne Andersen, Villerslev.

Oluf Slot, Ydby.

Kristian Pedersen

Kaj Skinhøj Pedersen, Kobberød.

Andreas Odgaard

Henry Jensen, Heedevang.

John Jensen, Thygstrup.

Folmer Pedersen, Villerslev.

Egon Rundkvist

Svend Isaksen.

Johannes Kristensen

Jan Vilfred Madsen

Niels Larsen

Torben Schnedler

Gunnar Bager, Lyngs.

Søren Rose Sørensen, Thygstrup.

Karl Nielsen

Børge Sahl

Pølsemager Hans Jensen, Struer.

Mads Krabbe, Randrupgaard.

Poul Yde Dissing

Peter Petersen, Grurup.

Hestekøretøj med lukket vogn + 1 person.

1 mand og et spand heste.

Bengtsen

Dreng med et spand heste.

Gunnar Poulsen Munk

Leif Madsen, Vestervig.

Marius Andersen, Gl. Ørum. pr. Bedsted.

Jens Chr. Jensen

E. Madsen.

Frode Knudsen, Bedsted.

Kaptajn Kristensen.

Aage Hansen, Hvidbjerg.

Erik Jensen

Erling Strand, Hørdum.

Kristian Larsen

Marius Madsen

Aksel Jensen

????????

Osvald Lauridsen

Johannes Thomsen

Johannes Kjærgaard, Uglev.

Kr. Frostholm, Hørdum.

Karl D. Jensen

Kaj Søndergaard

Erling Christensen (Kristensen?)

Aage Kristensen.

Poul Bech Nielsen

Henning Hansen, Vestervig.

Brian Paaske Pedersen

Jens Nielsen, Sønderhå.

Niels Knudsen "Gammelbygaard" Grurup.

Kurt Nørgaard Nielsen

Jens Abildtrup, Refs.

Driftsleder Kaj Møller

Karl Ringgaard

Kristian Abildtrup

Henry Madsen, Hvidbjerg.

Niels Chr. Jeppesen, Gettrup.

Karl Chr. Nørgaard, Hørdum.

Svend Aage Mølgaard

Jens Peter Kjærgaard

Claus Bendtsen

Søren Jensen

Anna Larsen, Lyngs.

Sten Belter

Ringo Christensen

Bøje Jørgensen, Krik.

Niels Chr. Jensen

Peter Graversen, Lyngs

Egon Pedersen

A.S.Hansen

Svend Dahl Pedersen, Uglev.

Ejvind Hove

Thorkild Riis

Peder Hyldig Jensen, Ø. Jølby.

Erik Olsen

N.E. Kristensen

Th. Møller

Niels Chr. Stensgaard

Holger Vangsgaard

Aksel Jensen

Villy Madsen, Hurup.

Hans Jørgen Christensen

Ib Olsen, Hurup.

Frede Dybdahl

Gert Jensen, Nes pr. Karby.

Holger Andersen

Murermester Kjeld Overgaard

Gartner Lauridsen, Vestervig.

Hr. Munch

Andres Bisgaard

Poul Thomsen

Henning Larsen, Randrup.

Jens Hunmalle, Hilligsø.

K. Stensgaard, Gettrup.

Frysker.

Henry Stensgaard, Gettrup.

Inspektør Aksel Christian Andersen

Erik Pedersen, Hilligsø.

Aage Sørensen, Istrup pr. Bedsted.

Ung mand med cykel.

Marinus Sørensen, Hurup.

1 mand med motorcykel.

Hrr. Prulsler, Hurup.

Ole Olsen, Hilligsøe.

Chr. andersen, Randrup, pr. Vestervig.

Flemming Jensen, Grurup.

Napoleon Smith.

Knud Kappel, Ydby.

Jørgen Nielsen.

Kaj Rasmussen

Chresten Olsen, Boddumgaard.

Kr. Nielsen Christensen, Bedsted.

Knud Erik Mørk, Komis hos Ekmann, Hurup.

Wachtmann Schieubau, Agger Badehotel.

Artillerist Schnesden, Agger Tange.

Poul Andersen, Gettrup.

Slagtersvend Otto Møller, Bedsted.

Hrr. Bredahl. Hurup.

Jakob Kristensen, Hurup.

Vangsgaard Kristensen, Randrup.

Johannes Mikael Kristensen, Ydby.

John Vestergaard, Hurup.

Ejnar Mortensen, Vester Ulsted.

Knud Nørgaard

Niels Bjerre, Hurup.

Axel Sørensen, Hurup.

Eigil Højriis

Erik Holm Andersen

Dusinius Lillelund, Lyngs.

Evald Pedersen, Grurup.

Laurits Bovbjerg, Horsfeldt pr. Bedsted.

Herluf Jensen

Kristian Østergaard

Ejner Petersen, Gettrup.

Asger Hansen

Chr. Stensgaard, Refstorp Hurup.

Christian Sørensen, Refstorp Hurup.

Anders Hansen, Toftum Mark.

Andreas Lind

Jens Larsen, Tvolm Ydby.

Jens Hjort Pedersen, Ydby.

Jens Dissing

Chr. Vangsgaard, Villerslev.

Henry Jensen, Hurup.

Martin Christensen, Gettrup.

Gotfred Houmøller Hilligsøe.

Ernst Sørensen, Vestervig.

Jens Graugaard, Boddum.

Magnus Østergaard, Bedsted.

Købmand Skaarup, Bedsted.

Peter Holm Gundtoft Ydby.

Karl Hoppe.

Villy Andersen, Vestervig.

Viggo Sørensen, Istrup Pr. Bedsted.

Martin Vogelbun, Cirkus Mihe, Ydby.

Gravers Jensen

Otto Winther

Niels Chr. Kjær "Mosegaarden" Bedsted.

Otto Winther

Fodermester Schmidt, Tandrup pr. Bedsted.

Peter Svendsen, Villerslev.

Søren Stalshah???, Uglev.

Grisehandler Karl Pedersen, Bedsted.

Carl Sørensen, Bedsted.

Christen Marius Nielsen

Kristian Serup.

Aage Nesgaard

Niels Alfred Nielsen

Karl Kristian Nielsen

Vesley Pedersen % Chr. Møller, Randrup.

Svend Aage Nielsen

Gunnar Gramstrup, Bedsted.

Johanne Nielsen, Madsted pr. Bedsted.

Kaj Krog "Søvang" Bedsted.

Kaj Knattrup, Hassing pr. Hørdum.

Chr. Jensen, Ginnerup.

Axel Nielsen Nørgaard, Hilligsøe.

Jens Pedersen, Randrup pr. Vestervig.

K. Krog.

Mads Stensgaard, Gjettrup.

Ejnar Jensen

Thomas Sørensen, Visby pr. Bedsted.

Steen Larsen

Verner Jensen

Peter Klemmesen, Hassing pr. Bedsted.

Harald Larsen

Erling Vestergaard.

Jens Houmøller, Hilligsøe.

Ib Overgaard, Villerslev.

Niels Christensen, Vestervig.

Ingolf Hansen, Flarup.

Svend Andersen, Taabel.

Chr. Skriver, Hilligsøe.

J.V. Jensen, Dover.

Jens Lyngklip, Heltborg.

Jens Sørensen, Vestervig.

Jens Lyngklip

Leif Bertelsen, Lodbjerg.

Sadelmager Graversen, Ydby.

Valdemar Kristensen

Valdemar Agesen

Valdemar Agesen

Chr. Slavensky.

Mads Chr. Jensen, Refstorp.

Chr. Pedersen "Krogsgaard" Villerup pr. Bedsted.

Karsten Christensen, Gudnæs.

Hr. Rokjær, Hurup.

Gunnar Andersen. Hurup.

Arnold Nielsen, Koldby.

Chr. Svalgaard, Dover.

Chr. Jensen, Boddum.

Chr. Thomsen, Grurup.

Kr. Vestbjerg.

Jens Johan Løgstrup.

Høiriis.

Chr. Peter Jensen, Sønderhå.

Peter Bertelsen, Spails pr. Bedsted.

Kristen Vangsgaard, Vogntoft.

Ifersen, Lyngholm pr. Bedsted.

Karsten Hove Pedersen

Peter Kibsgaard

Henry Andersen, Ydby.

Bent Nørgaard

Martin Poulsen "Lildbjerg" Hørdum.

Gunnar Hansen.

Ejnar Knattrup

Niels Chr. Kjærgaard, Boddum.

August Graversen, Heltborg.

Bjarne Christensen.

Jørgen Lützhøft

Redaktør Andersen, Hurup.

Landmand Arne Ravnsmed, Hassing.

Fru Overgaard / Lis Kristensen, Vestervig.

Jens Chr. Vangsgaard, Dover.

A. Vigsø, Jegindø.

Svend Chr. Thomsen.

Karl Bjerregaard Kaagaard

Poul Kjeldsen, Hurup.

Ingvard Katrinus Graversen

Stauersbøl Pedersen

Poul Alstrup.

Ingvard Hansen

Børge Thrane Hansen

Svend Aage Nielsen, Lyngs.

Laust Klemmesen, Uglev.

Herluf Nørgaard, Ydby.

Henning Poulsen, Ydby.

Ove Kræmmer, Vittrup pr. Bedsted. søn

Smed Knud Nielsen, Bedsted/Hassing.

Ejner Pedersen, Hurup. Søn af Anders Pedersen.

Evald Nielsen, Dover.

Niels Marius Nielsen, Refstorp.

Evald Krogsgaard, Flarup.

Gudmund Andersen, Ydby.

Jens Thomsen, Dover pr. Hurup.

Chr. Sørensen "Hedevang" Bedsted.

Anders Br???, Agger.

Alfred Søndergaard, Ydby.

Jens Larsen, Ydby.

Karl Pedersen, Lodbjerg.

Jens Sønderby, Mejeriet i Hurup.

Emil Giltoft, Dover.

Marius Thomsen, Hurup.

Jens Back, Svanjær.

Th. Kristensen, Ginnerup pr. Huurp.

Henry Vester, Bedsted.

Aage Stausholm, Dover.

Mads Kristensen, Jestrup pr.Ydby.

Jens Chr. Christensen.

Magnus Hovmark, Kobberød

Niels Holmgaard, Dover.

Hans Pedersen, Boddum.

Niels Jakob Mikkelsen

Olof Andersen, Spails, Morup Mølle.

Olsen, Vestervig.

Charles Lodahl, Hurup.

Chr. Hancke

Kommis Evald Thomsen, Vang Mølle Thisted.

Niels Kristian Kristensen

Svend Aage Jensen, Bedsted.

Henriksen

Svend Aage Madsen, Hvidbjerg.

Andreas Hansen.

Chr. Larsen, Vestervig.

Henry Jensen, Agger.

Karl Kristensen, Hurup.

Otto Alfred Jensen

Hans Vangsgaard Kristensen, Vester Stauersbøl, Randrup.

Erik Kristensen, Refsdamgaard, Hurup.

Anders Kappel, Uglev.

Pedersen (1905-ca.1982)

Karl Kristensen, Hvidbjerg.

Peter Hansen, Hassing.

Bent B. Thomsen

Regningen på billedet er stilet til John Lundorf ?

Gunnar Andersen. / Odgård.

Noteret til : Børge Nielsen, Skolegade.

Alfred March

Jens March

Knud Hansen, Boddum ??

Refererer til: Karen Iversen.

Refererer til Karen Jensen.

Refererer til Chr. Grave.

Refererer til Else Mortensen

Refererer til Anna Petersen.

Nørgaard.

Harald Krauhe.

Kr. Pedersen

Viggo Hunskjær?

Slagtersvend?

Ukendte

Glasplader fra Vestervig

Kristian? Mortensen?

Ukendt

Holger Sund.

Kommis Otto Mygerholt.

Poul Søndergaard.

Lundstrøm ./. Hancke.

Glasplader fra Vestervig

Ukendt

Malersvend F. Dahlberg ./. Toftdahl.

Kommis Frederiksen ./. Hundahl.

Carl Nielsen ./. tømrer W. Jensen.

Chr. Andersen, Hellerø - Hvidbjerg "Ørhøjgård".

Bagersvend Chr. Nørgaard.

Chr. Christensen ./. Kappel.

Glasplader fra Vestervig

Urmagersvend Pedersen ./. Jensen.

Manfred Kraft ./. murermester Jensen.

Det er en ung herre, men intet negativ nr.

1 herre ?

1 ung mand.

1 ung mand ?

1 ung mand ?

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand, samme som nr. 848.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

Den samme herre som på nr. 786.

1 ung mand.

1 ung mand: den samme som på nr. 813.

1 ældre herre.

1 ung mand.

1 ældre herre.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 mand.

1 ung mand.

1 ældre mand

1 jæger med gevær.

1 mand.

1 ældre mand.

1 ældre mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ældre herre.

1 ung mand.

1 gammelt billede med en soldat.

Jens Andreas Mikkelsen, Bedsted.

1 ældre herre.

1 ung mand, den samme som som på nr. 808.

1 ældre herre, den samme som på nr. 899.

1 ung mand.

1 mand.

1 ung mand.

1 mand.

Henry Jensen "Refsgaard" Hurup.

1 dreng.

1 dreng.

Henry Jespersen

1 dreng.

1 dreng.

1 ældre mand, den samme som nr. 968.

1 ung mand.

1 ung mand.

Jens Kristiansen

1 ung mand.

1 mand.

1 ung mand.

Peder Thøgersen Kristensen

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

Arne Nørgaard, Vestervig.

1 mand.

En ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 mand.

1 ung mand.

Per H. Møller, Boddum.

1 ældre herre.

1 ung mand.

Ejnar Obel, Jegindø.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 mand.

1 mand

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 soldat (gammelt foto).

1 ung mand.

1 ældre herre.

Karl Fomsgaard, Grurup

Tommy Harring Olesen

1 ung mand.

Frank Nørgaard.

1 ung mand.

Kristian Mikkelsen

1 ung mand.

Erik Christensen

Valdemar Agesen

1 ung mand.

1 ung mand.

Henning Jensen, Gettrup.

1 ældre herre.

Frede Clausen "Østergaard"Visby.

Niels Sloth

1 ung mand.

Bent Bertelsen, Hurup.

1 ung mand.

Johannes Fauerholt

Peter Lykkebo

1 ung mand.

1 mand.

Børge Visby, Heltborg.

Magnus Christian Christensen

1 ung mand, samme som på nr. 1064..

Chr. Nielsen "Brogaard" Bedsted.

1 ung mand, samme som på nr. 1062.

Per Ginnerup Toftdahl

1 herre.

Laurids Olsen, Svankjær.

Peder Kjærgaard, Hurup. Visby.

1 ung mand.

Pejter Vestergaard

Lærer Dam, Ydby.

Asger Frost, Lyngs.

Knud Ejgil Appelon Storgaard

1 ung mand.

Chr. Søndergaard, Lyngs.

Flemming Scendler Johannesen, Bedsted.

1 ung mand.

Benny Jensen, Hørdum.

1 herre.

Bach

1 dreng.

1 ung mand.

1 ung mand.

Johannes Gramstrup, Hilligsøe præstegaard.

1 ung mand.

Oskar Søndergaard, Hurup.

Jens Erik Andersen, Bedsted.

1 ældre herre.

1 ung mand.

1 mand.

Jørn Alstrup

1 mand.

John Buch Jensen.

1 mand.

Henry Jensen, Visby.

Johan Grønbæk, Gettrup.

1 mand.

Paul Paulsen, Ø. Røjkjær.

1 mand.

Bertel Peder Ifversen

Svend Hove, Boddum.

1 mand.

Peder Christian Nielsen

Tage Wullum Jensen

1 mand.

Jahn Jensen

Benny Christensen, Hørdum.

1 mand.

Mogens Bonde

Erik Tyberg, Hjortshøj.

1 mand.

Børge Vendelbo, Bubbel.

1 ung mand.

1 mand.

Nygaard, Hassing.

1 mand.

Jacob Anmy Knudsen.

Niels Lodahl.

Niels Pedersen

Tømrer Kaj Back Sørensen (f. 1955), Refs.

1 soldat.

Mads Jensen

Ung mand.

Gunner Jensen

1 ældre herre.

Arne Søndergaard, Ginnerup.

1 ung mand.

Frank Kristian Nielsen, Hassing.

Karl Nørgaard

Smed Stærk, Ydby.

1 herre.

Søren Heedegaard, Hurup.

Jensen

Anker Andersen, Gettrup.

1 ældre mand.

Chr. Hummelshøj, Doverodde.

Ejner Nielsen

Peder Chr. Tølbøl "Solvang" Bedsted.

1 ældre herre.

Ove Rasmussen, Hurup.

1 herre.

1 ung mand.

Hans Henrik Sørensen, Hillingergaard.

1 ældre herre.

Anton Slot, Hurup.

Henry Jespersen, Grurup.

1 mand.

Tage Skaarup, Thygstrup.

1 ung mand.

Laurids Gade Villerslev.

1 ung mand.

1 ældre mand.

C.M. Christensen

Laurids Hunskjær, Gettrup.

Jens S. Christensen, Ettrup.

1 mand.

P.Kj. Sørensen

Henry Pedersen, Thygstrup.

1 jæger.

Martin Pedersen, Vestervig.

Niels Jensen "Spolumgaard" Bedsted.

Den Nye Betjent.

1 ældre herre.

1 ung mand.

2 unge mænd.

Viggo Emanuel Neesgaard

1 ung mand.

Jens Liltoft

Kappels 1 herre.

Egon Christensen.

1 ung mand.

Knud Hovmøller, Hurup.

1 ung mand.

Kresten Slot

Svend Erik Pedersen.

1 mand.

Hrr. Klit, Vestervig.

Anders Jensen.

1 herre.

Eriksen "Søvang" Bedsted.

Charles Madsen

1 ung mand - udendørs.

Jeppe Pedersen, Boddum.

1 ung mand - udendørs.

Buskjær

Palle Pedersen, Bedsted.

1 ung mand i skoven.

Knude Erik Lyngs, Refs.

Hakon

I.M. Buskjær

1 ung mand - udendørs.

Hvem?

1 ung mand ved åen.

Gunnar Jeppesen

Erling Svanborg.

Johannes Jensen

Laurids Skårup

1 ældre mand i laden.

Peter Andersen, Refstorp.

Magnus Jensen, Bedsted.

Villy Kongensgaard

1 telefonarbejder. Samme som 1617.

Hr. Langaard.

Flemming Christensen.

1 telefonarbejder. Samme som nr. 1604.

Poul Pedersen, Boddum.

Peder Pedersen, Villerslev.

1 ung mand

Jens Skriver

1 ung mand

Jakob Houe

Bjarne Vangsgaard.

1 ung mand

Postmester Kristensen, Hurup.

1 ung mand

Frode Knudsen, Bedsted.

Viggo Andersen, Vestervig.

Karl Kristoffersen, Trankjær pr. Vestervig

1 ung mand

Erling Søland, Hørdum.

Martin Mikkelsen, Svankjær.

Knud Iversen.

Hans Hansen, Heltborg.

Ejner Olsen

Flemming Kristensen, Uglev.

Niels Verner Hansen, Hurup.

Magna Jensen, Grurup.

Leif Sørensen, Bedsted.

Niels Slot, Hurup.

Krogsgaard Andersen, Gettrup.

Anders Clausen

Kurt Fomsgaard, Hurup.

Kr. Møller Pedersen, Hvidbjerg.

Knud Fogh Odgaard

Ejner Andersen, Thisted.

Kaj Skårup Jensen, Koldby.

Kristian Krabbe

J. Erik Christensen.

Baltuf Buskjær, Hvidbjerg.

Frode Jensen, Ettrup.

Ole Yde

John Grønkjær.

Henning Kristiansen, Vester Skaarup.

Ølhandler Trab, Bedsted.

Bent Haagh, Hørdum.

Henry Larsen, Kr. Saaby.

Gårdejer Valdemar Jørgensen

Jørgen Christensen, Ginnerup.

Ejner Obel, Hellerod Hvidbjerg.

Erling Nørbjerg, Dover.

Knud Erik Nyby, Vestervig.

Magnes Søndergaard.

Møller Pedersen, Randrup.

Andreas Pedersen, Sønderhå.

Johannes Larsen

Ejnar Kristian Pedersen, Lyngs.

Aage Marius Gregersen

Lund Sørensen

?????????????, Ydby.

Ulrik Christoffersen

Kristian Gyrup, Hurup.

Tømrer Leed, Morup Mølle.

Nørgaard Andersen, Hurup.

Hr. Døf. Hurup.

Evald Jensen.

Postassistent Aage Nielsen, postkontoret

Kr. Barslev, Jestrup.

Jacob Hansen

Jens Peder Jensen ./. cementstøber Jensen

Thorkild Skriver Nielsen, Ydby.

Alfred Hyldal, Vestervig.

Ingvard Pedersen, Ydby.

Lauge Olesen, Boddum.

Hilmar Gade

Helge Christoffersen

Ole Juul Nielsen, Sdr. Ydby.

1 ung mand ./. Fyrskib Lappegrund

Leif Andersen

Hr. Kryseak & Co., Hurup.

Anders Christensen

Villy Thorsted, % Marius Thorsted, Thygstrup.

Mads Fogede Sørensen, Draget.

Fyrmester Aksel Leed, Lodbjerg Fyr.

Morten Mortensen

Fyrmester Aksel Leed, Lodbjerg Fyr.

Chr. Ege, Spangbjerg pr. Bedsted.

Laurids Amby, Vestervig.

Aage Christensen, Hurup.

Laurids Larsen, Taabel.

Mads Peter Nørgaard

Anton Slot, Hurup.

Søren Rose Sørensen, Thygstrup.

Peder Pedersen, Spails pr. Bedsted.

Harald Nørgaard, "Søndergaard" Horsfeldt pr. Bedsted.

Oluf Christensen, Ydby.

Johannes Yde, Gettrup.

Maren Fomsgaard, Lyngs.

Svend Tilsted, Hurup.

Lars Leed.

Karl Kristian Jensen

Aage Vester Sørensen

Henry Møller Jensen % Chr. Pedersen, Snrd. Ydby.

Jens Hansen.

Karl Nielsen

Krabbe, Ydby.

Jørgen Kristensen, Boddum.

Egon Dam, Ydby.

Alfred Jensen

Henning Kjeldsen, Ydby.

Thomas Jensen

Anton Steffensen, Sejersbøj Vestervig.

Poul Gug Pedersen, Ydby.

Hrr. Andersen Hansen.

Niels Jørgensen, Lyngby.

Henning Boddum, Refstorp.

Kroejer Kongsgaard, Ydby.

Leif Foldager Krogsgaard

Slagter Jensen, Ydby.

Andres Jensen, Doverodde.

Herman Christensen, Hurup.

Knud Chr. Christensen

Henning Thøgersen.

Johannes Nielsen, Visby pr. Bedsted.

Knud Alstrup Christensen.

Egon Madsen% Marius Madsen, Vestervig.

Sigo Jensen, Agger.

Jens Chr. Jensen.

Anders Nielsen

Not. Til Andres Nielsen, Agger.

Henning Christensen

Peter Brunn, Agger.

Børge Pedersen

Alfred Galsgaard, Helligsø Gettrup.

Flemmimg Rønnestad, Bedsted.

Anders Nicolaj Jensen

Hans Sørensen

Henry Nedergaard, Spails pr. Bedsted.

Hans Hansen

Svend Aage Madsen, Ydby.

Arbejdsmand Holger Josefsen, Ydby.

Købm. H.C. Lind, Bedsted.

Valdemar Andersen Lodahl

Ejnar Nielsen

Pedersen el. Lind

Farskon, Agger Skole.

Mogens Arbramsen, Hvidbjerg Bank, Hvidbjerg.

Hugo Nissen, Hurup.

Jens Peter Nielsen

Leo Gade

Viktor Pedersen

Ejner Petersen, Barslev, Thyholm.

Karl Chr. Henriksen "Krogsgaard" Villerup.

Asger Madsen, Bedsted.

Niels Kjeldsen

Anna Worm Nielsen, Bedsted.

Niels Ting, Hvidbjerg.

Kristian Emil Sørensen

Børge Vendelbo, Bubbel.

Peter Sørensen, Vester Toftum pr. Hurup.

Carl Christensen % Gartner Larsen, Bedsted.

Chr. Worm Nielsen

Launy Mikkelsen, Handrup pr. Vestervig

????????, Ydby.

Holger Andersen, Skårup pr. Vestervig.

????????, Ydby.

Henning Andersen

Postbud Osvald Mortensen, Thygstrup.

Søren Josefsen, Ydby.

Hans Pedersen, Vilhelmsminde pr. Bedsted.

Jens Peter Riis, Gl. Bedsted.

Back

Hr. Okslund, Gettrup.

Poul Erik Back, Sindrup Vejle, Ydby.

Ole Bækhøj, Villerup.

Marius Mikkelsen, Lyngs.

Ole Pedersen

Fredskild Kjærgaard, Bedsted.

Marinus Larsen, Krik.

Magnus Vangsgaard

Pastor Fedelius, Hilligsø.

Holger Larsen, Dover.

Peder Nielsen, Taabel.

Stenhuggeren i Hurup.

Aksel Sørensen, Lodbjerg Fyr.

Palle Us?????, Vestervig.

Aksel Pedersen, Vestervig.

Robert Madsen, Dover.

Kristian K. Pedersen, Gettrup Mejeri.

Aksel Nielsen

Arne Okslund, Gettrup.

Holger Erichsen

Oskar Kristensen, Thygstrup.

Erik Eriksen

Vestergaard, Hurup.

Chr. Hilligsø, Lyngs.

Erik Hvid, Gjettrup.

1 ældre mand

Sørensen, Irup.

Hrr. Nordentoft, Hurup.

1 mand

Peder Pedersen, Vestervig.

Christian Larsen, Sindrup pr. Ydby.

1 mand

Johannes Kristensen, Vestervig.

1 ældre mand

Herluf Andersen, Futtrup.

Engelsk Pedersen

Vagn Møl Kristensen, Gettrup.

Erik Urban, Østerby Struer.

1 mand

Holger Hilligsø Kjær

1 mand

Emanuel Frostholm, Sønderhå brugsforening pr. Hørdum.