Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

ABH - Portræt (enkelt) mænd

Ronald Nielsen, Gudnæsstrand.

Gert Nielsen, Krik.

Kaj Olsen, Gundtoft.

Folmer Vang, Kjallerup.

Lars Christensen, Kobberød.

Kr. Klausen, Vestervig.

Niels Andersen, Istrup.

Frode Holler, Hurup.

Andelsbanken, Hurup.

Albert Thomsen, Hurup.

Bankassistent Mogens Vestergaard, Ydby. Andelsbanken, Hurup

Bankass. Svend Aage Peuss, Andelsbanken, Hurup

Poul Grud, Ydby.

Kurt Mølgaard Nielsen, Hørsted.

Niels. Chr. Dahl Nielsen.

Carl Slot

Kaj Yde.

Ib Madsen, Villerslev.

Niels Strømgaard, Ydby.

Laurids Henriksen, Koldby.

Anders Lütshøft, Tandrup. Bedsted.

Krumhardt, Vestervig.

Søren Hansen, Boddum.

Aage Nielsen, Dover.

Bo Rasmussen.

Frits Christiansen, Hørsted.

Bjarne Christensen.

Laurids Nielsen.

Johannes Olsen, Snedsted.

Henry Madsen, Vester Ulsted.

Henning Sørensen.

Svend Olsen, Agger.

Elvind Madsen, Vestervig.

Jens Peter Jepsen.

Leif Nielsen, Hurup.

Edmun Brogaard, Grurup.

M.C. Bangsgaard, Hassimg.

Peder Pedersen, Koldby.

Marius Bangsgaard.

Holger Boll, Randrup.

Chr. Hargaard, Refs.

Chr. Pedersen, Morup Mølle.

Kaj Steffensen, Hvidbjerg.

Johannes Nørbjerg

Thorkild Vang, Jannerup.

Chr. Borggaard, Boddum.

Eigil Graversen, Vittrup.

Ivar Iversen, Lyngby.

Laurits Larsen

Jens Chrisensen, Flarup.

Chr. Nielsen, Horsfeldt.

Chr. Roelsgaard, Hilligsø.

John Pedersen.

Harry Hansen, Villerslev.

Karl Jensen, Taabel.

Svend Larsen, Taabel.

Holger Sørensen, Grurup.

Severin Lousdahl. Hilligsø Gettrup.

Jens Andersen, Trankjær pr. Vestervig.

Chr. Odgaard.

Erik Johan(ne)sen

Hans Jørgen Pedersen.

Knud Worm Nielsen, Svindborg.

Leif Johannesen, Ydby.

Jens Søndergaard, Lyngs.

Carl Mogens Andersen, Hørdum.

Jørgen Vestergaard, Grurup.

Bruno Thorsted.

Asger Nielsen, Ydby.

Anders Pedersen, Gettrup.

Forvalter Møller, Tandrup pr. Bedsted.

Gunnar Nielsen, Astrup.

Folmer Larsen, Gettrup.

Jens D. Christensen

Martin Kristensen, Kobberød.

Poul Graugaard, Boddum.

Sigfred Jensen.

Andreas Kristiansen, Hassing Pr. Hørdum.

Jens Morsing, Bedsted.

Lærer Riis, Visby. pr. Bedsted.

Ole Kirk, Visby.

Erling Munkholm, Gettrup.

Allerealrt, Agger. Tysk Marine.

Bankassistent Erik B. Jensen, Hurup

Regnar Andersen, Hurup.

Svend Christensen, Refsgaard, pr. Hurup.

Viggo Nielsen, Sindrup.

Mogens Jensen, Hurup.

Jens Lausdal, Hurup.

Carl Bertelsen, Heltborg.

Peder Kristian Hougaard

Jens H?????, Ullerup.

Jens Chr. Jensen, Vestervig.

Søndergaard, Dover.

Mads Andersen, Oksenbøl.

Gunnar Olsen "Leegaard" Bedsted.

Poul Erik Dam, Vestervig.

Gerhard Søndergaard, Villerslev.

Chr. Christensen, Spails pr.Bedsted.

Tians, Hurup.

Hjelmer Bach/ Hans Dam, Ydby.

Jørgen Møller, Gl. Bedsted.

Henning Jensen, Hurup.

Thomas Kristensen, Visby.

Peder Enevoldsen

Ove Jensen, Istrup pr. Bedsted.

Jens Andersen, Hvidbjerg.

Kristian Dahlgaard

Peter Dahlgaard "Vangsgaard"

Søren Olsen, Søndergade, Hurup.

Formand Christensen, Taabel.

Murer Steffensen.????

Formand Christensen, Taabel.

Holger Pedersen, "Vangsgaard" Villerslev.

Benny Knudsen

Evald Pedersen, Agger.

Edvin Jensen, Grurup.

Svend Jensen, Hurup.

Otto Hummelshøj, Ydby.

Ulrik Hestbech, Hurup.

Holger Pedersen, Sønderhå.

Martin Mikkelsen, Madsted pr. Bedsted.

Kurt Møbius, Vestervig.

Thommas Jensen, Odby.

Malermester Pedersen, Lyngs.

Chr. Worm, Bedsted.

Egon Nielsen, Ydby Central.

Kaj Andersen, Hørdum.

Charles Nielsen, Ydby.

Torsten Munk.

Finn Nielsen, Oddersund.

Henning Mortensen, Vestervig.

Leo Frands, Ulsted.

Anders Nielsen, Bedsted.

Anders Christensen, Lodbjerg.

Harry Sørensen, Villerslev.

Elektriker Søren Erik Nielsen, Brydbjerg, Bedsted

Herluf Hjort Sørensen, Grurup.

Karl Johan Gade, Villerslev.

Jørgen Damsgaard, Bedsted.

Gunner Madsen.

Marius Bertelsen, Vestervig.

Chr. Madsen Pedersen, Hurup.

Freddy J. Andersen.

Chr. Jensen, Trankjær.

Mekaniker Chr. Jensen, Hvidbjerg.

Thorkild Pedersen

Jørgen Hansen, Vestervig.

Erik Jensen.

Folmer Lykke

Bjarne Sørensen.

Pedersen/Fibiger Jensen??

Lasse Brinch Jensen, Bedsted.

Jens Andersen, Bedsted.

Hans Andersen, Vestervig.

Finn Madsen.

Chr. Christensen.

Kristian Langballe "Over Astrup" Hurup.

Chr. Bangsgaard, Vestervig.

Jørgen Fabricius.

Jens Nielsen, Vestervig.

Jens Petersen, Oksenbøl.

Børge Olsen, Dover pr. Hurup.

Chr. Christensen, Sindrup.

Aage Hansen, Gettrup.

Jens Marius Nielsen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Postbud Holger Nielsen, Hurup

Søren Kr. Madsen, Bedsted.

Gunnar Poulsen Ydby.

Kjeld Nielsen, Ulsted.

Anton Madsen / Chr. Vilhelmsen, Ettrup.

Poul Jensen. Postbud Benny Thuesen Kongensgaard, Dover/Hurup

Poul Erik Rissum Jensen

Svend Aage Graversen, Vestervig.

Alfred Fomsgaard. Radioforhandler Ernst Kirkensgaard, Hurup

Anders Andersen, Gettrup.

Gert Kirkensgaard.

Svend Erik Sørensen.

Thorvald Jespersen.

Paulsen.

Henry Christensen, Heltborg.

Bent Møller, Sønderhå.

Niels Bangsgaard, Hassing.

B.V. Andersen, Struer.

Erik Ottesen, Gettrup.

Klaus Olesen

Holger Pedersen, "Slagteren"

Viggo Kongensgaard, Dover.

Thorvald Tølbøl, Villerslev.

Peder Toft, Kvilberg.

Chr. Graugaard, Hvidbjerg.

Jørgen Nielsen, Hurup.

Knud Sørensen "Styvelgaard" Hvidbjerg.

Peder Skammelsen, Ydby.

Søren Andersen, Hurup.

Kurt Jensen, Bedsted.

Viktor Møller

Karl Pedersen, Bedsted.

Ejner Kristensen, Hurup.

Jørgen Pedersen.

Jens Birkmose

Hans Chr. Hansen, Hurup.

Per Eriksen, "Søvang", Bedsted.

Karl Mortensen, Vestervig.

Johannes Ringgaard, Hørdum.

Hans Knudsen, Hurup.

Knud Laursen, Gaardhusmølle, Vestervig.

Niels Larsen, Abildgaardsmark.

Erik Hansen, Gisselbæk, Hørdum.

Holger Andersen, Vestervig.

Bankass. Johansen, Hurup.

Alexsander Kynak, Agger.

Kristian Søndergaard, Teglgaarden, Vestervig.

Kristian Kristensen, Visby.

Hr. Jørgensen.

Jan Pedersen, Vestervig.

Anders Hansen, Hurup.

Herluf Jensen, Gettrup.

Svend Kristensen, Heltborg.

Hauber.

Gartner Odgaard Nielsen, Irup Hede pr. Hørdum.

Eriksen, Hurup.

Børge Bach Nielsen.

Henry Nielsen, Hassing.

Per Bak, Hurup.

Sirgurd Nielsen, Gl. Bedsted.

Otto Buchave, Visby.

Erhard Christensen, Horsfelt, pr. Bedsted

H. Brogaard, Gettrup.

Manufakturhandler Chr. Nørgaard, Koldby

Landmand Carlo Kjær, Randrup, Vestervig.

Ejgild Larsen, Gundtoft.

Carl Larsen, Lyngs.

Niels Ove Christensen, Hurup.

Karl Nielsen.

Jørgen Madsen, Koldby.

Anker Trap, Bedsted.

Ejnar Christensen, Hurup.

Kaj Kristensen, Ginnerup.

Henning Jensen, Vestervig.

Ejvind Jensen.

Sigvald Steffensen, Hilligsø.

Lorenrsen.

Peter Poulsen

Tage Nielsen, Østre Skårup.

Olsen

Gade, Hvidbjerg.

Jens Chr. Sørensen, "Kobberrødgaard", Gettrup.

Gunnar Pedersen, Abildgaard.

Robert Knudsen, Hørdum Kro.

Søren Sørensen, Horsfeldt pr. Bedsted.

Jørgen Carstensen, Vestervig.

Johannes Jensen, Ydby.

Chr. Peter Jensen, Hassing.

Nørgaard Mikkelsen, Holstebro.

Anders Nørgaard, Kobberød.

Aksel Jensen, Astrup Mark.

Anders Koltoft, Bedsted.

Inspektør ved Falck Niels Bisgaard

Jens Madsen, Randrup.

Landmand Marius Nielsen

Karl Facius, Bedsted.

Karsten Winter, Bedsted.

Jens Chr. Madsen.

Kristian Søndergaard, Lyngs.

Egon Sørensen, Over Astrup.

Jens Håning. ??

Olaf Bangsgaard, Thygstrup.

Jens Håning. ??

Viggo Hansen, Villerslev.

Lars Chr. Pedersen, Hassing.

Jacob Steffansen, Grurup.

Verner Jensen, Lyngs.

Tommy Vestergaard Larsen, Bedsted.

Torben Poulsen, Sindrup.

Jens Graugaard, Svindborg pr. Bedsted.

Holger Mouritsen, Sønderhå.

Karl Sørensen, Vestervig.

Banearbejder Richard Nielsen, Klokkedal, Hurup

Evald Christensen, Jegindø.

Albert Andersen

Villy Mikkelsen, Hurup.

Thorkild Jakobsen, Hurup. Søn af Otto Jakobsen.

Chr. Blaabjerg, Hurup.

Søren Pedersen, Krik.

Magnus Stenstrup, Hurup.

Henning Christensen, Agger.

Christensen, Uglev.

Aksel Hallen, Lodbjerg.

Niels Jørgensen.

Karen Marie Vestergaard, Oksenbøl.

Flemmig Christensen.

Holger Poulsen, Jegindø.

Aksel Nielsen, Agger.

Oskar Lyngs, Lyngs.

Oskar Ringgaard, Hassing.

Vagn Jensen, Nørhå.

Gunner Nielsen, Heltborg.

Husted

Bent Nielsen.

Houe, Hurup.

Knud Madsen, Bedsted.

Per Vestergaard Nielsen, Hurup

Viggo Kallerup, Ydby.

Jens Chr. Krogsgaard, Ydby.

K. Knudsen Pedersen

Hans Kortbek, Gammelby.

Henning Jensen Ørumby, Bedsted.

Vagner Skårup, Koldby.

Klaus Christensen, Svankjær.

Chr. Bech Jensen, Hassing.

Pastor Jensen, Vestervig.

Jens Richter, Boddum.

Nikolaj Nikolajsen

Jens Krxxxler, Boddum. ??

A. B. Hansen, Hurup.

Bankbestyrer Svend Aage Peuss, Hurup

Charles Vangsgaard

Chr. Rokkjær, Serup.

KARL FROST PETERSEN

Knud Christensen, Horsfeldt

Ole Christensen, Hurup

Birkholdt Dieckmann

Oluf Lyngs, Ydby.

Bankassistent Kristian Nielsen, Agger/Sæby

Ansat i Thylands Bank, Hurup.

Hugo Salmon

Erik Vestergård Nielsen

Tom Jensen, Villerslev.

Laurids Larsen eller Erling Jensen

Hrr. Andersen

Marius Hougaard, Sønderhå.

Vesby Pedersen

Ole Sørensen, Skyum

Jensen

Mejner Nielsen, Ullerup

Sten Hansen.

Svend Pedersen, Fuglsang.

Peter Rourgaard

Ejner Mortensen, Gettrup.

Herman Josefsen, Lyngs.

Henry Kølberg, Hurup.

Kaj Jensen/Kai Røgter Jensen

Herluf Pedersen, Hurup.

Niels Lund Jørgensen.

Carl Andersen, Vester Tofttum, Heltborg.

Mejerist Alfred Pedersen, Bedsted.

Finn Andersen, Hurup.

Svend Aage Madsen, Vester Ulsted pr. Vestervig.

Marius Christensen, Bedsted.

Aksel Korsgaard, Trankjær Vestervig.

Finn Pedersen, Sindrup.

Karl Nielsen, Hurup.

Mogens Jensen

Mads Madsen "Boddumbisgaard" Boddum Pr. Hurup.

Karl Markussen

Søren Peter Andersen "Grøntoft" Gl. Bedsted.

Kr. Slot.

Hr. Thomas Færgegaard ???, Morup Mølle.

Henry Olsen, Helligsø.

Harald Pedersen, Lodahl.

Knud Nielsen, Tivoli.

Jens Nørgaard.

Fuglsang, Hurup.

Valdemar Nielsen, Bedsted.

Richaed Jensen, Svankjær pr. Bedsted.

Alfred Tobiasen, Lyngs.

Niesl Chr. Jensen, Ydby.

Hugo Christensen, Hørdum.

Hr. Larsen, Hurup. Adr. Købmand Dybdahl, Villerslev.

Thorvald Korsgaard, Hurup.

Aksel Lau?ere, Jegindø.

Kristen Kristensen, Ullerup.

Mogens Stensgaard, Gettrup.

Carl Madsen. % P. Nielsen, Agger.

Viggo Christensen, Vilhelmsminde.

Henry Hansen "Teglgaarden" Vestervig.

Marius Jensen, Hilligsø pr. Gettrup.

Jens Søndergaard, Lyngs.

Henry Christiansen

Bjarne Brændgaard "Gadegaard" Lyngs.

Laurids Hove, Vestervig.

Peter Sigh, Sindrup.

Peter Balsby. Hansted.

Anders Møller

Vilhelm Slot "Ny Sejresbøl" Krik.

Hrr. Taggaard, Hurup.

Knud Daniel Larsen, Handrup.

Chr. Jensen, Hurup.

Poul Søndergaard, Røjkjær.

Valdemar Poulsen, Knudbak, pr. Uglev.

Flemming Andersen, Bedsted.

Redaktør Andersen, Hurup.

Anker Frederiksen

Verner Villadsen

John Vestergaard, Ydby.

Gunnar Andersen, Hørsted.

Charles P. Vestergaard, Hilligsø.

Thøgersen

Finn Møller.

Christensen, Bedsted.

Flemming Jensen,Vesterby.

Knud Raunborg

Anders Søgaard, Skyum.

Poul Thomsen, Gettrup.

Leo Frost, Ulsted.

Aron Kristensen

Poul Kristensen, Hurup.

Richart Rysgaard, Hvidbjerg.

Villum Larsen, Villerslev.

Harald Christensen, Kobberød.

Ali Jørgensen "Højgaard" Guntoft, Ydby.

Einar Ulnriksio, Heltborg.

Jens Hove Christensen, Sindrup.

Paul Madsen, Hilligsø.

Alfred Alstrup Christensen, Villerslev.

Kjeld Overgaard.

Richard Notlevsen

Oskar Nielsen, StoreVelling pr. Fredericia.

Nybo.

Holger Christensen, Barslev.

Børge Pedersen.

V. Greve, Hvidbjerg.

Jens Amby, Villerslev.

Otto Emil Bangsgaard, Jestrup.

Kjeld Nielsen, Astrup.

Viggo Larsen, Hurup.

Anton Olsen, Gettrup.

Orla Knudsen, Hurup.

Peder Enevoldsen

Hilmar Jørgensen, Visby.

Viggo Emanuel Neesgaard

Lærer Poulsen, Lyngs.

Arne Bangsgaard, Villerslev.

Henry Jensen, Agger.

Niels Andersen, Istrup.

Ejnar Emil Nielsen.

Egon Madsen.

Ernst Bundgaard, Jegindø.

Børge Christensens søn Peter, Heltborg.

Ole Bækhøj, Villerup pr. Bedsted.

Villy Svejgaard, Ydby.

Carl Wensien

Frede Poulsen, Hurup.

Viggo Nielsen, Bedsted.

Arne Iversen, Hurup.

Georg Christensen

Gustav Andersen, Agger.

Edmond Larsen, Heltborg.

Harald Nielsen.

Ejnar Kibsgaard

Aksel Nielsen, Hurup.

Niels Peter Nielsen.

Montør Harald Petersen.

Pedersen, Hurup.

Søren Christensen, Villerup.

Ejnar Christensen, Dover.

Peter Holm "Koldbygaard" Koldby.

Poul Kristensen Pedersen.

Hrr. Olsen.

Hans Rasmussen, Randrup.

Leo Christensen, Hurup.

Niels Christian Henriksen, Odby pr. Uglev.

Chr. Jørgensen.

Niels Alfred Daniel, Heltborg.

Leif Frostholm, Horsfeldt pr. Bedsted.

Karl Yde, Gudnæsstrand.

Chr. Boll, Randrup pr. Vestervig

Viggo Jensen, Barslev.

Thomas Hansen.

Poul Hove Kjeldgaard, Hørsted.

Henry Verner Jensen, Sønderhå.

Morten Christensen/Morten Kristoffersen

Svend Christensen, Hurup.

Christensen.

Svend Aage Jensen, Dover.

Jens Chr. Sørensen, Hilligsø.

Knud Erik Poulsen, V. Ulsted.

Verner Pauelsen.

Bagermester Poul Knudsen, Bedsted.

Johan G. Andersen, Hilligsø.

Gunnar Jensen, Randrup.

Henning Larsen, Randrup pr. Vestervig.

Joakim Nikolajsen

% Niels Peter Schou, Hørdum.

?????????

Aage Nielsen, Agger.

Erik Mikkelsen, Madsted.

% Aage Nielsen, Agger.

Niels Brogaard.

Helge Juul, Villerslev.

Holger Pilgaard

Knud Agerholm, Boddum Mølle.

Svend Aage Jensen, Gettrup.

Magnus Jensen, Sønderhå.

Jens C. Pedersen.

Christian Jensen.

Verner Balsby, Heltborg.

K.M. Pedersen, Vestervig.

Folmer Larsen, Guntoft.

Jens Kobberød "Moselund" Bedsted.

Carl Chr. Jensen, V.Ulxxxxx.

Ove Dyrmann, "Hillekildegaard" Hvidbjerg.

Jens Nørgaard.

Henning Nielsen, Hurup.

Benny Kristensen, Koldby.

Gunnar Hansen, Hurup.

Jens Steen Larsen

Chr. Jensen.

M.C. Madsen, Hvidbjerg.

Finn Nørgaard.

Karl Jensen, Taabel.

Benny Vestergaard, Hvidbjerg.

Andreas Vester, Hvidbjerg.

Viktor Ernst

Svend Pedersen, Skyum.

Knud Bernhard Pedersen

Kurt Christensen.

Kristian Emil Sørensen

Thomas Hansen

Theodor Frutz, Heltborg.

Egon Johansen

Poul Graugaard

Anders Chr. Poulsen

Hans Larsen

Thomas Kristensen, Hilligsø.

Ejnar Stærk Pedersen

Knud Møller Madsen, Hurup.

Egon Sørensen

Torben Ulrik Thomsen

Poul Pedersen

Martin Christensen

Ole Dahl

Kristian Madsen

Arne Andersen, Villerslev.

Oluf Slot, Ydby.

Kristian Pedersen

Kaj Skinhøj Pedersen, Kobberød.

Andreas Odgaard

Henry Jensen, Heedevang.

John Jensen, Thygstrup.

Folmer Pedersen, Villerslev.

Egon Rundkvist

Johannes Kristensen

Jan Vilfred Madsen

Niels Larsen

Torben Schnedler

Gunnar Bager, Lyngs.

Søren Rose Sørensen, Thygstrup.

Karl Nielsen

Børge Sahl

Pølsemager Hans Jensen, Struer.

Mads Krabbe, Randrupgaard.

Poul Yde Dissing

Peter Petersen, Grurup.

Hestekøretøj med lukket vogn + 1 person.

1 mand og et spand heste.

Bengtsen

Dreng med et spand heste.

Gunnar Poulsen Munk

Leif Madsen, Vestervig.

Marius Andersen, Gl. Ørum. pr. Bedsted.

Jens Chr. Jensen

E. Madsen.

Frode Knudsen, Bedsted.

Kaptajn Kristensen.

Aage Hansen, Hvidbjerg.

Erik Jensen

Erling Strand, Hørdum.

Kristian Larsen

Aksel Jensen

????????

Osvald Lauridsen

Johannes Thomsen

Johannes Kjærgaard, Uglev.

Kr. Frostholm, Hørdum.

Karl D. Jensen

Kaj Søndergaard

Erling Christensen (Kristensen?)

Aage Kristensen.

Poul Bech Nielsen

Henning Hansen, Vestervig.

Brian Paaske Pedersen

Jens Nielsen, Sønderhå.

Niels Knudsen "Gammelbygaard" Grurup.

Kurt Nørgaard Nielsen

Jens Abildtrup, Refs.

Driftsleder Kaj Møller

Karl Ringgaard

Kristian Abildtrup

Henry Madsen, Hvidbjerg.

Niels Chr. Jeppesen, Gettrup.

Karl Chr. Nørgaard, Hørdum.

Svend Aage Mølgaard

Jens Peter Kjærgaard

Claus Bendtsen

Søren Jensen

Anna Larsen, Lyngs.

Sten Belter

Ringo Christensen

Bøje Jørgensen, Krik.

Niels Chr. Jensen

Peter Graversen, Lyngs

Egon Pedersen

A.S.Hansen

Svend Dahl Pedersen, Uglev.

Ejvind Hove

Thorkild Riis

Peder Hyldig Jensen, Ø. Jølby.

Erik Olsen

N.E. Kristensen

Th. Møller

Niels Chr. Stensgaard

Holger Vangsgaard

Aksel Jensen

Villy Madsen, Hurup.

Hans Jørgen Christensen

Ib Olsen, Hurup.

Frede Dybdahl

Gert Jensen, Nes pr. Karby.

Holger Andersen

Murermester Kjeld Overgaard

Gartner Lauridsen, Vestervig.

Hr. Munch

Andres Bisgaard

Poul Thomsen

Henning Larsen, Randrup.

Jens Hunmalle, Hilligsø.

K. Stensgaard, Gettrup.

Frysker.

Henry Stensgaard, Gettrup.

Inspektør Aksel Christian Andersen

Erik Pedersen, Hilligsø.

Aage Sørensen, Istrup pr. Bedsted.

Ung mand med cykel.

Marinus Sørensen, Hurup.

1 mand med motorcykel.

Hrr. Prulsler, Hurup.

Ole Olsen, Hilligsøe.

Chr. andersen, Randrup, pr. Vestervig.

Flemming Jensen, Grurup.

Napoleon Smith.

Knud Kappel, Ydby.

Jørgen Nielsen.

Kaj Rasmussen

Chresten Olsen, Boddumgaard.

Kr. Nielsen Christensen, Bedsted.

Knud Erik Mørk, Komis hos Ekmann, Hurup.

Wachtmann Schieubau, Agger Badehotel.

Artillerist Schnesden, Agger Tange.

Poul Andersen, Gettrup.

Slagtersvend Otto Møller, Bedsted.

Hrr. Bredahl. Hurup.

Jakob Kristensen, Hurup.

Johannes Mikael Kristensen, Ydby.

Ejnar Mortensen, Vester Ulsted.

Niels Bjerre, Hurup.

Axel Sørensen, Hurup.

Eigil Højriis

Dusinius Lillelund, Lyngs.

Evald Pedersen, Grurup.

Ejner Petersen, Gettrup.

Asger Hansen

Henry Jensen, Hurup.

Ernst Sørensen, Vestervig.

Magnus Østergaard, Bedsted.

Karl Hoppe.

Villy Andersen, Vestervig.

Gravers Jensen

Otto Winther

Søren Stalshah???, Uglev.

Kristian Serup.

Aage Nesgaard

Vesley Pedersen % Chr. Møller, Randrup.

Johanne Nielsen, Madsted pr. Bedsted.

Jens Pedersen, Randrup pr. Vestervig.

K. Krog.

Steen Larsen

Harald Larsen

Erling Vestergaard.

Ib Overgaard, Villerslev.

Niels Kristiansen, Vestervig.

Svend Andersen, Taabel.

J.V. Jensen, Dover.

Jens Sørensen, Vestervig.

Leif Bertelsen, Lodbjerg.

Chr. Pedersen "Krogsgaard" Villerup pr. Bedsted.

Karsten Christensen, Gudnæs.

Hr. Rokjær, Hurup.

Arnold Nielsen, Koldby.

Chr. Svalgaard, Dover.

Chr. Thomsen, Grurup.

Jens Johan Løgstrup.

Chr. Peter Jensen, Sønderhå.

Peter Bertelsen, Spails pr. Bedsted.

Kristen Vangsgaard, Vogntoft.

Karsten Hove Pedersen

Peter Kibsgaard

Bent Nørgaard

Gunnar Hansen.

Niels Chr. Kjærgaard, Boddum.

Bjarne Christensen.

Jørgen Lützhøft

Landmand Arne Ravnsmed, Hassing.

Fru Overgaard / Lis Kristensen, Vestervig.

Jens Chr. Vangsgaard, Dover.

A. Vigsø, Jegindø.

Svend Chr. Thomsen.

Karl Bjerregaard Kaagaard

Ingvard Katrinus Graversen

Poul Alstrup.

Svend Aage Nielsen, Lyngs.

Laust Klemmesen, Uglev.

Herluf Nørgaard, Ydby.

Henning Poulsen, Ydby.

Ejner Pedersen, Hurup. Søn af Anders Pedersen.

Gudmund Andersen, Ydby.

Anders Br???, Agger.

Karl Pedersen, Lodbjerg.

Jens Back, Svanjær.

Henry Vester, Bedsted.

Magnus Hovmark, Kobberød

Hans Pedersen, Boddum.

Niels Jakob Mikkelsen

Olof Andersen, Spails, Morup Mølle.

Olsen, Vestervig.

Charles Lodahl, Hurup.

Chr. Hancke

Kommis Evald Thomsen, Vang Mølle Thisted.

Niels Kristian Kristensen

Svend Aage Jensen, Bedsted.

Henriksen

Svend Aage Madsen, Hvidbjerg.

Andreas Hansen.

Chr. Larsen, Vestervig.

Henry Jensen, Agger.

Karl Kristensen, Hurup.

Otto Alfred Jensen

Hans Vangsgaard Kristensen, Vester Stauersbøl, Randrup.

Erik Kristensen, Refsdamgaard, Hurup.

Anders Kappel, Uglev.

Pedersen (1905-ca.1982)

Karl Kristensen, Hvidbjerg.

Peter Hansen, Hassing.

Bent B. Thomsen, ??

Regningen på billedet er stilet til John Lundorf ?

Gunnar Andersen. / Odgård.

Noteret til : Børge Nielsen, Skolegade.

Alfred March

Jens March

Knud Hansen, Boddum ??

Refererer til: Karen Iversen.

Refererer til Karen Jensen.

Refererer til Chr. Grave.

Refererer til Else Mortensen

Refererer til Anna Petersen.

Nørgaard.

Harald Krauhe.

Kr. Pedersen

Slagtersvend?

Ukendte

Glasplader fra Vestervig

Kristian? Mortensen?

Ukendt

Holger Sund.

Kommis Otto Mygerholt.

Poul Søndergaard.

Lundstrøm ./. Hancke.

Glasplader fra Vestervig

Ukendt

Malersvend F. Dahlberg ./. Toftdahl.

Kommis Frederiksen ./. Hundahl.

Carl Nielsen ./. tømrer W. Jensen.

Chr. Andersen, Hellerø - Hvidbjerg "Ørhøjgård".

Bagersvend Chr. Nørgaard.

Chr. Christensen ./. Kappel.

Glasplader fra Vestervig

Urmagersvend Pedersen ./. Jensen.

Manfred Kraft ./. murermester Jensen.

Det er en ung herre, men intet negativ nr.

1 herre ?

1 ung mand.

1 ung mand ?

1 ung mand ?

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand, samme som nr. 848.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

Den samme herre som på nr. 786.

1 ung mand.

1 ung mand: den samme som på nr. 813.

1 ældre herre.

1 ung mand.

1 ældre herre.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 mand.

1 ung mand.

1 ældre mand

1 jæger med gevær.

1 mand.

1 ældre mand.

1 ældre mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ældre herre.

1 ung mand.

1 gammelt billede med en soldat.

Jens Andreas Mikkelsen, Bedsted.

1 ældre herre.

1 ung mand, den samme som som på nr. 808.

1 ældre herre, den samme som på nr. 899.

1 ung mand.

1 mand.

1 ung mand.

1 mand.

Henry Jensen "Refsgaard" Hurup.

1 dreng.

1 dreng.

Henry Jespersen

1 dreng.

1 dreng.

1 ældre mand, den samme som nr. 968.

1 ung mand.

1 ung mand.

Jens Kristiansen

1 ung mand.

1 mand.

1 ung mand.

Peder Thøgersen Kristensen

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

Arne Nørgaard, Vestervig.

1 mand.

En ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 mand.

1 ung mand.

Per H. Møller, Boddum.

1 ældre herre.

1 ung mand.

Ejnar Obel, Jegindø.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 mand.

1 mand

1 ung mand.

1 ung mand.

1 ung mand.

1 soldat (gammelt foto).

1 ung mand.

1 ældre herre.

Karl Fomsgaard, Grurup

Tommy Harring Olesen

1 ung mand.

Frank Nørgaard.

1 ung mand.

Kristian Mikkelsen

1 ung mand.

Erik Christensen

Valdemar Agesen

1 ung mand.

1 ung mand.

Henning Jensen, Gettrup.

1 ældre herre.

Frede Clausen "Østergaard"Visby.

Niels Sloth

1 ung mand.

Bent Bertelsen, Hurup.

1 ung mand.

Johannes Fauerholt

Peter Lykkebo

1 ung mand.

1 mand.

Børge Visby, Heltborg.

Magnus Christian Christensen

1 ung mand, samme som på nr. 1064..

Chr. Nielsen "Brogaard" Bedsted.

1 ung mand, samme som på nr. 1062.

Per Ginnerup Toftdahl

1 herre.

Laurids Olsen, Svankjær.

Peder Kjærgaard, Hurup. Visby.

1 ung mand.

Pejter Vestergaard

Lærer Dam, Ydby.

Asger Frost, Lyngs.

Knud Ejgil Appelon Storgaard

1 ung mand.

Chr. Søndergaard, Lyngs.

Flemming Scendler Johannesen, Bedsted.

1 ung mand.

Benny Jensen, Hørdum.

1 herre.

Bach

1 dreng.

1 ung mand.

1 ung mand.

Johannes Gramstrup, Hilligsøe præstegaard.

1 ung mand.

Oskar Søndergaard, Hurup.

Jens Erik Andersen, Bedsted.

1 ældre herre.

1 ung mand.

1 mand.

Jørn Alstrup

1 mand.

John Buch Jensen.

1 mand.

Henry Jensen, Visby.

Johan Grønbæk, Gettrup.

1 mand.

Paul Paulsen, Ø. Røjkjær.

1 mand.

Bertel Peder Ifversen

Svend Hove, Boddum.

1 mand.

Peder Christian Nielsen

Tage Wullum Jensen

1 mand.

Jahn Jensen

Benny Christensen, Hørdum.

1 mand.

Mogens Bonde

Erik Tyberg, Hjortshøj.

1 mand.

Børge Vendelbo, Bubbel.

1 ung mand.

1 mand.

Nygaard, Hassing.

1 mand.

Jacob Anmy Knudsen.

Niels Lodahl.

Niels Pedersen

Tømrer Kaj Back Sørensen (f. 1955), Refs.

1 soldat.

Mads Jensen

Ung mand.

Gunner Jensen

1 ældre herre.

Arne Søndergaard, Ginnerup.

1 ung mand.

Frank Kristian Nielsen, Hassing.

Karl Nørgaard

Smed Stærk, Ydby.

1 herre.

Søren Heedegaard, Hurup.

Jensen

Marius Andersen, Gettrup.

1 ældre mand.

Chr. Hummelshøj, Doverodde.

Ejner Nielsen

Peder Chr. Tølbøl "Solvang" Bedsted.

1 ældre herre.

Ove Rasmussen, Hurup.

1 herre.

1 ung mand.

Hans Henrik Sørensen, Hillingergaard.

1 ældre herre.

Anton Slot, Hurup.

Henry Jespersen, Grurup.

1 mand.

Tage Skaarup, Thygstrup.

1 ung mand.

Laurids Gade Villerslev.

1 ung mand.

1 ældre mand.

C.M. Christensen

Laurids Hunskjær, Gettrup.

Jens S. Christensen, Ettrup.

1 mand.

P.Kj. Sørensen

Henry Pedersen, Thygstrup.

1 jæger.

Martin Pedersen, Vestervig.

Niels Jensen "Spolumgaard" Bedsted.

Den Nye Betjent.

1 ældre herre.

1 ung mand.

2 unge mænd.

Viggo Emanuel Neesgaard

1 ung mand.

Jens Liltoft

Kappels 1 herre.

Egon Christensen.

1 ung mand.

Knud Hovmøller, Hurup.

1 ung mand.

Kresten Slot

Svend Erik Pedersen.

1 mand.

Hrr. Klit, Vestervig.

Anders Jensen.

1 herre.

Eriksen "Søvang" Bedsted.

Charles Madsen

1 ung mand - udendørs.

Jeppe Pedersen, Boddum.

1 ung mand - udendørs.

Buskjær

Palle Pedersen, Bedsted.

1 ung mand i skoven.

Knude Erik Lyngs, Refs.

Hakon

I.M. Buskjær

1 ung mand - udendørs.

Hvem?

1 ung mand ved åen.

Gunnar Jeppesen

Erling Svanborg.

Johannes Jensen

Laurids Skårup

1 ældre mand i laden.

Peter Andersen, Refstorp.

Magnus Jensen, Bedsted.

Villy Kongensgaard

1 telefonarbejder. Samme som 1617.

Hr. Langaard.

Flemming Christensen.

1 telefonarbejder. Samme som nr. 1604.

Poul Pedersen, Boddum.

Peder Pedersen, Villerslev.

1 ung mand

Jens Skriver

1 ung mand

Jakob Houe

Bjarne Vangsgaard.

1 ung mand

Postmester Kristensen, Hurup.

1 ung mand

Frode Knudsen, Bedsted.

Viggo Andersen, Vestervig.

Karl Kristoffersen, Trankjær pr. Vestervig

1 ung mand

Erling Søland, Hørdum.

Martin Mikkelsen, Svankjær.

Knud Iversen.

Hans Hansen, Heltborg.

Ejner Olsen

Flemming Kristensen, Uglev.

Niels Verner Hansen, Hurup.

Magna Jensen, Grurup.

Leif Sørensen, Bedsted.

Niels Slot, Hurup.

Krogsgaard Andersen, Gettrup.

Anders Clausen

Kurt Fomsgaard, Hurup.

Kr. Møller Pedersen, Hvidbjerg.

Knud Fogh Odgaard

Ejner Andersen, Thisted.

Kaj Skårup Jensen, Koldby.

Kristian Krabbe

J. Erik Christensen.

Baltuf Buskjær, Hvidbjerg.

Frode Jensen, Ettrup.

Ole Yde

John Grønkjær.

Henning Kristiansen, Vester Skaarup.

Ølhandler Trab, Bedsted.

Bent Haagh, Hørdum.

Elly Heedegaard, Højgaard. Bedsted.

Henry Larsen, Kr. Saaby.

Gårdejer Valdemar Jørgensen

Jørgen Christensen, Ginnerup.

Ejner Obel, Hellerod Hvidbjerg.

Erling Nørbjerg, Dover.

Knud Erik Nyby, Vestervig.

Magnes Søndergaard.

Møller Pedersen, Randrup.

Andreas Pedersen, Sønderhå.

Johannes Larsen

Ejnar Kristian Pedersen, Lyngs.

Aage Marius Gregersen

Lund Sørensen

?????????????, Ydby.

Ulrik Christoffersen

Kristian Gyrup, Hurup.

Tømrer Leed, Morup Mølle.

Nørgaard Andersen, Hurup.

Hr. Døf. Hurup.

Evald Jensen.

Postassistent Aage Nielsen, postkontoret

Kr. Barslev, Jestrup.

Jacob Hansen

Jens Peder Jensen ./. cementstøber Jensen

Thorkild Skriver Nielsen, Ydby.

Alfred Hyldal, Vestervig.

Ingvard Pedersen, Ydby.

Lauge Olesen, Boddum.

Hilmar Gade

Helge Christoffersen

Ole Juul Nielsen, Sdr. Ydby.

1 ung mand ./. Fyrskib Lappegrund

Leif Andersen

Hr. Kryseak & Co., Hurup.

Anders Christensen

Villy Thorsted, % Marius Thorsted, Thygstrup.

Mads Fogede Sørensen, Draget.

Fyrmester Aksel Leed, Lodbjerg Fyr.

Morten Mortensen

Fyrmester Aksel Leed, Lodbjerg Fyr.

Chr. Ege, Spangbjerg pr. Bedsted.

Laurids Amby, Vestervig.

Aage Christensen, Hurup.

Laurids Larsen, Taabel.

Mads Peter Nørgaard

Anton Slot, Hurup.

Søren Rose Sørensen, Thygstrup.

Peder Pedersen, Spails pr. Bedsted.

Harald Nørgaard, "Søndergaard" Horsfeldt pr. Bedsted.

Oluf Christensen, Ydby.

Johannes Yde, Gettrup.

Maren Fomsgaard, Lyngs.

Svend Tilsted, Hurup.

Lars Leed.

Karl Kristian Jensen

Aage Vester Sørensen

Henry Møller Jensen % Chr. Pedersen, Snrd. Ydby.

Jens Hansen.

Karl Nielsen

Krabbe, Ydby.

Jørgen Kristensen, Boddum.

Egon Dam, Ydby.

Alfred Jensen

Henning Kjeldsen, Ydby.

Thomas Jensen

Anton Steffensen, Sejersbøj Vestervig.

Poul Gug Pedersen, Ydby.

Hrr. Andersen Hansen.

Niels Jørgensen, Lyngby.

Henning Boddum, Refstorp.

Kroejer Kongsgaard, Ydby.

Leif Foldager Krogsgaard

Slagter Jensen, Ydby.

Andres Jensen, Doverodde.

Herman Christensen, Hurup.

Knud Chr. Christensen

Henning Thøgersen.

Johannes Nielsen, Visby pr. Bedsted.

Knud Alstrup Christensen.

Egon Madsen% Marius Madsen, Vestervig.

Sigo Jensen, Agger.

Jens Chr. Jensen.

Anders Nielsen

Not. Til Andres Nielsen, Agger.

Henning Christensen

Peter Brunn, Agger.

Børge Pedersen

Alfred Galsgaard, Helligsø Gettrup.

Flemmimg Rønnestad, Bedsted.

Anders Nicolaj Jensen

Hans Sørensen

Henry Nedergaard, Spails pr. Bedsted.

Hans Hansen

Svend Aage Madsen, Ydby.

Arbejdsmand Holger Josefsen, Ydby.

Købm. H.C. Lind, Bedsted.

Valdemar Andersen Lodahl

Ejnar Nielsen

Pedersen el. Lind

Farskon, Agger Skole.

Mogens Arbramsen, Hvidbjerg Bank, Hvidbjerg.

Hugo Nissen, Hurup.

Jens Peter Nielsen

Leo Gade

Viktor Pedersen

Ejner Petersen, Barslev, Thyholm.

Karl Chr. Henriksen "Krogsgaard" Villerup.

Asger Madsen, Bedsted.

Niels Kjeldsen

Anna Worm Nielsen, Bedsted.

Niels Ting, Hvidbjerg.

Kristian Emil Sørensen

Børge Vendelbo, Bubbel.

Peter Sørensen, Vester Toftum pr. Hurup.

Carl Christensen % Gartner Larsen, Bedsted.

Chr. Worm Nielsen

Launy Mikkelsen, Handrup pr. Vestervig

????????, Ydby.

Holger Andersen, Skårup pr. Vestervig.

????????, Ydby.

Henning Andersen

Postbud Osvald Mortensen, Thygstrup.

Søren Josefsen, Ydby.

Hans Pedersen, Vilhelmsminde pr. Bedsted.

Jens Peter Riis, Gl. Bedsted.

Back

Hr. Okslund, Gettrup.

Poul Erik Back, Sindrup Vejle, Ydby.

Ole Bækhøj, Villerup.

Marius Mikkelsen, Lyngs.

Ole Pedersen

Fredskild Kjærgaard, Bedsted.

Marinus Larsen, Krik.

Magnus Vangsgaard

Pastor Fedelius, Hilligsø.

Holger Larsen, Dover.

Peder Nielsen, Taabel.

Stenhuggeren i Hurup.

Aksel Sørensen, Lodbjerg Fyr.

Palle Us?????, Vestervig.

Aksel Pedersen, Vestervig.

Robert Madsen, Dover.

Kristian K. Pedersen, Gettrup Mejeri.

Aksel Nielsen

Arne Okslund, Gettrup.

Holger Erichsen

Oskar Kristensen, Thygstrup.

Erik Eriksen

Vestergaard, Hurup.

Chr. Hilligsø, Lyngs.

Erik Hvid, Gjettrup.

1 ældre mand

Sørensen, Irup.

Hrr. Nordentoft, Hurup.

1 mand

Peder Pedersen, Vestervig.

Christian Larsen, Sindrup pr. Ydby.

1 mand

Johannes Kristensen, Vestervig.

1 ældre mand

Herluf Andersen, Futtrup.

Engelsk Pedersen

Vagn Møtl Kristensen, Gettrup.

Erik Urban, Østerby Struer.

1 mand

Holger Hilligsø Kjær

1 mand

Emanuel Frostholm, Sønderhå brugsforening pr. Hørdum.