Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Hvem - hvad - hvor

151/322

Billednr: 37011