Læsø billeder

Bernth Christensen - Billeder Generalforsamling 2019

Læsø Dragt

Folkedansere i Hjemmeværnsgården ca: 1973

Knipling Hos Helle Rans

Aktivitetscenteret

Juletræssalg hos Rosa & Svend Jacobsen

Træfældning hos Doktor Pedersen

Statsjagt i Klitplantagen

Chr. Sørensen foan Vilsens Pensionat

Radioudsendelse

Kaffe hos Lenius Pedersen

Grøfterensning

Tækning

Optagning af Kartofler, Tolderboligen

Cykelhandler

Den Gamle Smedie, Stoklundvejen

Egegårdsvej 10

Centrum

Købmanden Østerby Havn

Købmanden i Bangsbo

Zeuthen, Vesterø

Bogøgård

Carl Ludvig Heintzelmanns Minde

Læsø Spare & Laanekasse

N. P. Nielsensvej, Byrum

Nygård

Kedeludtagning, mejeriet Byrum

Mælkebiler på Mejeripladsen

Museumsgården

Museumsgården

Bodilsgård

Billeder fra Bernths samling vist på museumsforeningens generalforsamling 2019. tekst Lars Jespersen & Preben Mikkelsen