Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune

Øsløs Kirkegård

Niels Skolemester Pedersen

Albert Sunesen & Rigmor

Agnes Sørensen & Carl Ejner

Villiam Thomsen

Thomas Jensen

Søren Chr. Andersen m.fl.

Svigerinde

Poul

Poul Nielsen & Ane Marie

Peder Degn

Otto

Otto

Niels Sørensen

Niels Peter

N.P. Bundgaard

Mogens

Martin

Line

Line

Larsine Degn

Lars Jensen

Lars Jensen

Kære broder & Svoger

Kære Barn

Kurt

Kristian

Kirsten Jensdatter

Kathrine Christensen

Karl Pedersen

Karen Marie Degn

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Johannes

Johannes

Johannes

Johanne Wigsø

Jette Caroline Christensen

Ingrid Larsen

Hans & Per

Erik & Lars Peter

Emma

Ella

Elisa Hav

Eigil

Edvard

Edith Christiansen

Dorthe

Dalbøls Familiegrav

Christen Thomsen Odgaard

Chr. Bundgaard & Hustru

Chr. Andersen Vullum

C.E. Christensen

Boe Boesen

Boe Boesen

Bodil

Bjarne

Bedsteforældre

Anton Pedersen

Anna

Anna Kathrine Bundgaard

Anna Jensen

Anna Jensen

Anine & Peter

Ane Maria Jensdatter

Ane Kathrine Sørensen

Ane Kathrine Pedersen

Mogens

Broder

Vandsted

Ukendte gravplads

To gamle sten ved kirken

Skilt angående Johan Skjoldborgs forældre

Niels Chr. H. Skjoldborg & Stines gravsten

Niels Chr. H. Skjoldborg & Stines gravplads

Niels Chr. H. Skjoldborg & Stines gravplads

Niels Chr. H. Skjoldborg & Stine. Bagsiden

Kan ikke læses

Kan ikke læses

Jernkors Bundgaard

Gl. Gravstens plads

Gl. Jernkors

Gl. Gravstensplads

Gl. Gravsten plads

Et minde fra Øsløs ungdomsforening

Kan ikke læses

Aage Holm Thomsen & Frida Bang

Peter A. Sørensen & Anna J.

Jens Holm Vinther

Helen Rønn Christensen

Find Olsen

Holger Sunesen & Dagny Edith

Holger Sunesen & Dagny Edith - Charles

Hans Kristensen & Eva

Hans Kristensen & Eva m.fl.

Verner Andersen Kold

Tage & Gudrun Ravn

Jørgen Heuer

Jeppe Dahl Thomsen & Rita

Jens Skaarup

Aase Sørensen & Arne

Aase Sørensen & Arne m.fl.

Aage Holm Thomsen

Lars Pilgaard & Anna

Lars Pilgaard & Anna M.

Kirsten Blach Thorup & Verner

Kirsten Blach Thorup & Verner

Johan Peter Vinther & Inger Holm

Jens Kristian Jensen Søe

J. Karoline Vigsø

Immanuel Kristensen & Anna Mie

Immanuel Kristensen & Anna Mie - Eigil

Hans Larsen & Olga

Hans Larsen & Olga - Jørgen

Hans Jørgen Græsbøll Ottesen

Hans Jørgen Græsbøll Ottesen m.fl.

Erna Jacobsen & Svend Aage

Børge & Hanne Bertelsen

Agner Pedersen & Inger A.

Poula Christensen & Niels

Peter Holm Sørensen & Ida Kyndi

Henry S. Thorhauge & Maren B.

Anna Pedersen & Jørgen

Sune Chr. Sunesen & Ellen

Sune Chr. Sunesen & Ellen

Magda Pedersen

Gunnar Lindemann Larsen

Dora Lynge & Jens Chr.

Sten H. Jensen

Lars Chr. Christensen & Dagny

Johannes Pedersen & Nora

Johannes Pedersen & Nora

Ejvind Bak

Dagny Andersen

Bisgaard Kjær & Dorthea M.

Bisgaard Kjær & Dorthea M.

Bisgaard Kjær & Dorthea M.. m.fl.

Arild Nielsen

Peter Kindt Waaben

Mikael Boesen Bonnerup & Nikoline

Simon A. P. Simonsen

Palle Jervin

Palle Jervin m.fl.

Ove Thorhauge

Laurits Laursen

Lars Kristian Imer

Grethe Madsen & Søren

Elenius Christensen

Elenius Christensen m.fl.

Bjørn Rishøj

Bjørn Rishøj gravsted

Niels Kr. Sunesen & Sofie

Niels Kr. Sunesen & Sofie m.fl.

Lars

Gerda Kjærtinge & Viggo

Tove Holm Kølbæk

Johan Skammelsen

Harry Larsen & Klara M.

Flemming Tinggaard

Otto Gregersen & Elly

Erik Hansen

Edmund Koldborg Pedersen

Ebba Momme & Hans D.

C.L. Hjorth Pedersen & Tine

C.L. Hjorth Pedersen & Tine

Aksel Mikkelsen

Niels & Elise Thorning

Martin S. Larsen

Martin S. Larsen m.fl.

Margrethe Pedersen

Kristian Boesen Bonnerup & Alma

Karen M. Jensen

Karen M. Jensen m.fl.

Johan Sørensen & Marie

Esther Jensen & Ejnar

Esther & Ejnar Jensen

Esther & Ejnar Jensen m.fl.

Erik I. Nielsen

Andrea Olesen & Lars Chr.

Valdemar Jensen & Jenny

Rasmus Skadhauge Skammelsen

Inger Thorhauge Skovsted

Inger Thorhauge Skovsted m.fl.

Georg Agesen

Elna & Thomas Olsen

Solvejg Bang Jensen

Rigmor Jakobsen & Holger

Ole Christensen

Ole Christensen m.fl.

Jul M. Christensen

Erik Lukassen & Lise H.

Erik Lukassen & Lise H. - Dorthe

Børge Boesen Bonnerup

Børge Boesen Bonnerup m.fl.

Niels Pedersen

Jørgen Lindemann Larsen

Johan F. Mortensen & Magdalene

Jens Christensen

Gunnar Christensen & Metha

Gunnar Christensen & Metha m.fl.

Valdemar Fuglsang & Ina

Valdemar Fuglsang & Ina m.fl.

Nikolaj Agesen & Johanne

Jens Kortsen

Jens Kortsen m.fl.

Jens Andreas Jakobsen & Emma Elfrida

Henry Larsen Kold & Edith

Ejnar Kr. Jensen Søe & Mariane Petrine

Birthe Wessel Sørensen & Kristian Peder

Birthe Wessel Sørensen & Kristian Peder m.fl.

Agnes Sørensen

Johannes Jensen & Susanne

Johannes Jensen & Susanne - Bodil

Jacob Kær & Maren V.

Jens Peter Vigsø & Anna

Estrid Bigum Johansen

Adolf Chr. Gregersen & Sidsel Marie

Peder A. B. Christensen & Else Marie

Carla Jervin Skrams

Thomas Jensen & Astrid

Thomas Jensen & Astrid

Svend Aage Christensen

Svend Aage Christensen m.fl.

Petrea & Otto Chr. Pedersen

Petrea & Otto Chr. Pedersen - Magda

Kronborg Kristensen & Alma

Kristian & Gerda Saabye

Frederik E. Christensen & Inga Marie

Else M. Jakobsen

Chr. Bech Christiansen & Meta

Chr. Bech Christiansen & Meta

Charles J. Jensen & Dorthea B.

Albert Sunesen

Peder Bundgaard

Ingvard S. Pedersen

Benthe Bruun

Sigrid Thomsen & Peder Kjærgaard

Ove Hansen

Marinus & Agnes Sørensen

Karen M. Nielsen

Ib Trock Jansen

Ib Trock -Jansen & Hanne

Erna Bisgård Christensen & Johs. Alsted

Chr. B. Petersen

Viggo Hansen

Niels Chr. Nielsen & Marie

Marinus Frost & Ane Marie

Marinus Frost & Ane Marie m.fl.

Jens Barup

Jens Barup

Frands Peter Vinther & Karen Kirst.

Thorkild Bang Nielsen

Paul Wessel Pedersen & Marie

Paul Wessel Pedersen & Marie

Niels Koldsgaard & Jenny

Jens Lavrits Jensen & Marie Sofie

Jens Lavrits Jensen & Marie Sofie

Anton L. Pedersen & Alma

Anton L. Pedersen & Alma

Søren Georg Hansen & Martha

Petrea Jensen & Jens Chr.

Petrea Jensen & Jens Chr.

Peder Jensen

Peder Jensen

Keld Lindemann Larsen

Jens Madsen Larsen & Edel

Far

Far

Eva Holm Kloster

Knud Holm

Knud Holm

Karoline Nielsen

Karoline Nielsen

Cecilie Jensen & Marinus

Anna Bundgaard Christensen

Anine Bonnerup & Karen

Anine Boennerup & Karen

Villiam M. Thomsen & Kirstine

Villiam Kær & Mine

Villiam Kær & Mine Kær

Thorvald Landbo

Niels Jacobsen & Mine

Niels Jacobsen & Mine Marie

Niels Chr. Christensen & Helga

Martin R. Pedersen

Martin R. Pedersen

Ingeborg J. Klit & Henrik

Hartvig Degn

Astrid & Anton Thorhauge

Mary Christensen & Anæus

Johannes Ravn & Ida Eleonora

Hanne Trock - Jansen

Ejnar Winther & Agnes

Ejnar Winther & Agnes

Rasmus Welling - Nielsen & Alma

Nicoline Kjærup & Niels Chr.

Nicoline Kjærup & Niels Chr.

Kristen Bødker Nielsen & Mariane

Karl Christensen

Valdemar Kristensen & Kirstine

Valdemar Kristensen & Kirstine

Marie & Ingvar Gregersen

Marie & Ingvar Gregersen & kære barn

Hugo Jensen

Dusenius Nielsen & Dorthea

Dusenius Nielsen & Dorthea

Andreas Jensen

Søren Chr. Thomsen & Inger

Søren Chr. Sørensen & Else Marie

Søren Chr. Sørensen & Else Marie

Helga Pedersen & Otto

Anna J. Knudsen & Poul Chr.

Anders Kristian Andersen

Susanne Blach Thorup

Ole Chr. Pedersen & Marie

Ole Chr. Pedersen & Marie

Morten Jensen & Kristiane

Mariane Nielsen

Lars Chr. Larsen

Anna Boesen Bonnerup & Kresten

Anna Boesen Bonnerup & Kresten - Johannes

Petrea Justesen & Laurits

Petrea Justesen & Laurits

Anders Chr. Andersen & Mathilde

Kort Thomsen Kortsen & Ingeborg

Karl Nielsen & Mariane

Jens Chr. Larsen & Marie

Jens Chr. Larsen & Marie

Edvard & Marry Sørensen

Chr. N. Dybdal & Nikoline

Anton Søndergaard & Margrethe

Villiam Pedersen & Marie

Villiam Pedersen & Marie

Inger Holmstrøm & Jens Barup

Else Marie Pedersen & Peder Skolemester

Else Marie Pedersen & Peder Skolemester

Anna Thorhauge & Jens

Anna & Jens Thorhauge

Johanne Knudsen

Johanne Knudsen

Ingolf Degn

Mikael Madsen & Thora- Margrethe

Mikael -Thora & Margrethe Madsen

Klara Marie Nielsen & Jens Chr.

Jacob Chr. Jacobsen & Kristine

Jacob Chr. Jacobsen & Kristine m.fl.

Sine Pedersen & Chr. Jensen

Sine Pedersen & Chr. Jensen

Niels A. Kristensen & Ingeborg

Jens Gregersen

Ingrid K. Holm

Ingrid K. Holm

Thorvald Pedersen & Dorthea

Thorvald Pedersen & Dorthea

Marinus Nielsen

Dorthea Pedersen

Christian Barup & Dusine

Christian Barup & Dusine

Anna Margrethe Pedersen & Jens Kr.

Svend Larsen

Svend Larsen & Otto

Sigfred Degn

Karl Markus Pedersen & Jette Karoline

Henry Nielsen

Vagner Winther & Kirsten

Vagner Winther & Kirsten

Niels Chr. Berthelsen & Laura

Kristine Kristensen & Boe Chr.

Johannes Frimer

Ida

Ida Christensen

Ida Christensen

Bjarne Jensen

Barnlille

Søren M. Madsen

Søren M. Madsen

Marie Holm Thomsen & Adolf

Marie & Adolf Thomsen

Johan Petersen & Katrine

Chr. Larsen & Sine

Simon Th. Vestergaard

Simon Th. Vestergaard

Inger Margrethe Pedersen & Niels Chr.

Helene Marie Eriksen

Atha Kristensen & Maren

Atha Kristensen & Maren

Anne Marie Jensen & Kr. Peter

Nicolaj Marius Knudsen & Kirstine

Jens Agesen

Kristoffer Kristensen

Eluf Jensen & Kamilla

Eluf Jensen & Kamilla

Kurt Sørensen

Kurt Sørensen

Niels Chr. Sørensen & Maren

Lassen Christensen & Mine

Peder Hansen & Ane Cecilie

Chr. Winther & Inger

Kresten Holmstrøm & Inger

Kresten Holmstrøm & Inger

Karen & Jacob Bisgaard

Jørgen Ravn & Else Kathrine

Jørgen Ravn & Else Kathrine

Justinus Kær

Justinus Kær

Johannes Mikkelsen & Ane Katrine

Johannes Mikkelsen & Ane Katrine

Søren Chr. Sunesen

Niels Larsen Kloster & Mathilde

Karen Marie Nielsen

Arenth Kloster

Dorthea Lukkasen & Lukas

Dorthea & Lukas Lukkasen

Thorvald Pedersen

Mads Christian Jensen & Dorthe Marie

Mads Christian Jensen & Dorthe Marie

Jens Chr. Thomsen & Kirsten Marie

Johannes Gabel & Anine.

Lars Bertlev Hansen & Ane Sørine

Britta

Alma Nielsen

Alma Nielsen

Kristine Nielsen & Mads Chr.

Josef Pedersen Hav & Lise

Josef Pedersen Hav & Lise

Johanne Jensdatter Knudsen & Søren Brun

Jens Jensen

Jens Jensen m.fl.

Emil Pedersen & Birthe Marie

Emil Pedersen & Birthe Marie

Chr. Christensen & Nikoline

Olav Badstue Madsen

Jens Christian Larsen

Peder Frandsen & Karen

Peder & Hansine Degn

Peder & Hansine Degn m.fl.

Lars Chr. Eriksen

Jens A. Andersen & Ane - Johannes

Jens A. Andersen & Ane - Johannes

Elly Kortsen

Chr. E. Kristensen & Ane Kathrine

Andreas Andersen & Sine

Peder Kanstrup Sand & Karen Marie

Otto Larsen

Lars Bertlo Winther & Marie

Niels Sørensen & Ane Kathrine

Niels Sørensen & Ane Kathrine

Niels Chr. Jensen

Johannes Madsen

Johannes Madsen

Anders Bundgaard

Anders Bundgaard

Jensine Kristine Jensen

Jensine Kristine Jensen

Jens Mathias Jensen & Ane Marie

Jens Mathias Jensen & Ane Marie

Nikoline Boesen & Mads

Mine Kristensen

Maler Gabel

Anders Jensen & Mariane

Anders Jensen & Mariane

Niels Peter Pedersen Bundgaard & Ane Kirstine

Niels Peter Pedersen Bundgaard & Ane Kirstine m.fl.

Kirstine Marie Christensen

Kirstine Marie Christensen

Jensine Mikkelsen

Jensine Mikkelsen

Chr. Svenningsen & Maren Kirstine

Lars Peter Jensen & Ane Marie

Lars Peter Jensen & Ane Marie

Kristine Kristensen

Karl & Inger Thorhauge

Inger Thorhauge

Elfrida Nielsen

Arne Thorhauge

Anton Pedersen & Ane Kathrine

Anton Pedersen & Ane Kathrine

Anna Pedersen

Johan Peter Sørensen & Kirsten Marie

Johan Peter Sørensen & Kirsten Marie

Jens Chr. Boesen & Inger Maria - Boe Chr

Otto Andersen & Andreas Chr

Niels Chr. Pedersen & Maren Kirsten

Jens H. Olesen & Ane Kathrine

Jens H. Olesen & Ane Kathrine

Jens Andersen Wullum & Ane Marie

Ane Kathrine Olesen

A. Andersen & Mette

A. Andersen & Mette

Peder Chr. Pedersen

Peder Chr. Pedersen

Otto Gregersen & Johanne Marie

Niels Peter Larsen & Margrethe

Marie Pedersen

Karoline Christensen

Karoline Christensen

Johan Kr. Kær & Kristine

Johan Kr. Kær & Kirstine Marie

Nicoline Madsen

Markus Kortsen & Ane Katrine

Larsine Thorning

Lars Christian Pedersen & Ane

Lars Christian Pedersen & Ane

Karen Mette Bisgaard

Peder & Marie Frost

Niels Chr. Christensen

Niels Chr. Christensen

Frands Nielsen

Thomas Jensen Holmstrøm & Ane Johanne, Kristian

Jette Kirstine Kathrine Svenningsen

Jette Kirstine Kathrine Svenningsen

Margrethe Andersen

Johannes Boesen & Kristiane

Thomas Jensen & Karen Kirstine

Betty

Thomas P. Kortsen & Kristine Marie

Alfred Thomsen

Karen Bisgaard

Emma Othilde Vestergaard

Emma Othilde Vestergaard

Peter Olesen & Anine

Kai Mouritzen Winther

Kai Mouritzen Winther

Chr. Jakobsen & Inger Kirstine

C. N.Bonde & Ane Margrethe

Iver Nielsen

Edvard Mikkelsen

Edvard Mikkelsen

Peder Pedersen & Jette Kirstine

Anders Andersen & Mette

Peder Jensen & Mariane

Peder Jensen & Marian

Inger Johanne Jacobsen

Erik Christensen & Inger Kathrine

Erik Christensen & Inger Kathrine

Johan Frederik Pedersen & Inger

Peder Chr. Pedersen & Kirstine

Maren Kirstine Jensen

Peder Madsen Bisgaard & Sørine

Kristoffer Kristensen & Elisabeth Boesen

Jens K. & Maren Kirstine Andersen

Jens K. & Maren Kirstine Andersen

Niels Jensen Bro & Helene Maria

Larsine Larsen & Ane

Lars Jensen Degn & Kathrine

Anine Olesen Jensen

Peder Agesen

Peder Agesen

Svenning Kristensen & Ane Marie

Johanne Margrethe Kristensen & Lavrids

Jens Mathias Jensen

Jens Mathias Jensen

Christen Boesen & Benthe Marie

Mariane Elisabeth Kortsen

Erik Bonnerup

Anders Pedersen Hau & Ane Kathrine

Anders Pedersen Hau & Ane Kathrine Kristensen

William Martin Svejstrup Thomsen

Ole Chr. Berthelsen & Ane Marie

Ole Chr. Berthelsen & Ane Marie

N. Nicolaj Justesen & Ane Marie

Ane Marie Jensen

Thomas Christian Dige Skadhauge

Mariane Thomsen Dige

Jeppe A. Søndergaard & Kirstine Sørensen

Jens Nikolaj Jensen & Ane Elisabeth

Peder Pedersen Bundgaard

Anker Pedersen Hav

Ane Bundgaard

Ole Skaarup & Kristine Birgitte

Lars Kr. Andersen

Else Marie Madsen

Else Marie Madsen

Christen Jensen

Dorthea Maria Jacobsen

Dorthea Maria Jacobsen

Johanne Marie Dige

Kristen Mortensen Kristensen

Jens Frandsen & Ida Kjerstine Mortensen

Christian Ehrenfrid

Christian Ehrenfrid

P.P. Bundgaard

Maren Kjerstine Jensdatter

Karoline Kristensen Smærup

Karoline Kristensen Smærup

Kristen Markusen

Kristen Markusen

Anders Christian Gregersen Søndergaard

Jens Kristian Kristensen

Ane Jeppesdatter

Saabye Meyer

Sognepræst Saabye Meyer

Pastor Türchs grav

Pastor Türchs grav

Pastor Türchs grav